• برنامه حضور اساتید دانشکده برق و کامپیوتر
   
  ساعت
  حضور
  ساعت 10 - 8 ساعت 12 - 10 ساعت 14 - 12 ساعت 16 - 14 ساعت 18 - 16
  شنبه دکتر احمدی (پاسخگویی)- کلاس 102 دکتر احمدی (راهنمایی)- کلاس 102

  دکتر متولی (پاسخگویی)- کلاس 202
  دکتر بوستانی (پاسخگویی)- کلاس 313

  دکتر پدیداران (پاسخگویی)- کلاس 405

  دکتر قاسمی فرد (پاسخگویی)- کلاس 402
  دکتر بوستانی (راهنمایی)- کلاس 313

  دکتر محمدی (راهنمایی)- کلاس 212
   
  1 شنبه     دکتر بوستانی (پاسخگویی)- کلاس 313
  دکتر پدیداران (راهنمایی)- کلاس 405

  دکتر قاسمی فرد (راهنمایی)- کلاس 402

  دکتر متولی (راهنمایی)- کلاس 202
  دکتر بوستانی (راهنمایی)- کلاس 313

  دکتر کربلائی (راهنمایی)- کلاس 303

  دکتر محمدی (پاسخگویی)- کلاس 212
   
  2 شنبه دکتر احمدی (پاسخگویی)- کلاس 102 دکتر احمدی (راهنمایی)- کلاس 102

  دکتر متولی (پاسخگویی)- کلاس 202
  دکتر پدیداران (راهنمایی)- کلاس 405

  دکتر قاسمی فرد (پاسخگویی)- کلاس 402
  دکتر کربلائی (پاسخگویی)- کلاس 303

  دکتر محمدی (پاسخگویی)- کلاس 212
   
  3 شنبه دکتر کربلائی (پاسخگویی)- کلاس 303 دکتر محمدی (راهنمایی)- کلاس 212 دکتر پدیداران (پاسخگویی)- کلاس 405

  دکتر قاسمی فرد (راهنمایی)- کلاس 402

  دکتر متولی (راهنمایی)- کلاس 202
  دکتر کربلائی (راهنمایی)- کلاس 303  
  4 شنبه          

   
   
پیوند های مفید دسترسی سریع ارتباط با ما
آدرس دانشگاه :
خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵

تلفن تماس :
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸
دورنگار : ۳۷۲۶۶۵۳۹-۰۵۸

پست الکترونیک :
info@esfarayen.ac.ir

فضای مجازی :
university_esfarayen