• امور تغذیه
  اهم فعالیتهای اداره امور تغذیه :
   

  1-فعالیتهای تغذیه ای :

   الف ) ارائه غذای گرم :

  . ارائه ناهار و شام دانشجویی

  . ارائه ناهار به کارمندان و اساتید

  . ارائه ناهار و شام به مراسم ، میهمانیها ، اردوها و المپیادهای ورزشی

   ب)ارائه یارانه نقدی معوض شام :

   ج)ارائه سبد غذایی :

  همه ساله برای کلیه دانشجویان در نیمسال اول و دوم اداره امور تغذیه اقدام به توزیع سبد غذایی می نماید که از طریق اطلاعیه های نصب شده در تابـــلواعلانات در غذاخوریهاوخوابگاهها و وب سایت معاونت دانشجویی و سامانه خدمات الکترونیکی معاونت و اتوماسیون دانشجویی زمان و نحوه توزیع آن به اطلاع دانشجویان عزیز می رسد.

  2- فعالیتهای اداری :

  صدورکارت یکپارچه دانشجویی و تغذیه ، مکاتبات اداری ، تنظیم قراردادهای تغذیه ،تنظیم درخواست خرید کالا ،تهیه وتنظیم آمارواطلاعات هفتگی رزروغذایی دانشجویان خوابگاهی وغیرخوابگاهی ،ثبت نام دانشجویان جدیدالورود ،تهیه وتنظیم برنامه غذایی هفتگی،ماهانه وفصلی دانشجویان ، اقدام لازم درخصوص انتخاب،سفارش،تحویل ونگهداری مواد غذایی خام ، تدوین برنامه های مربوط به هماهنگ سازی امورتغذیه به منظورجلوگیری ازکمبودهاونارسایی های موجود

   انجام امورمربوط به فروش ژتون غذایی دانشجویان ، ارتقاءسیستم اتوماسیون تغذیه دانشجویان ، اقدامات لازم درجهت جذب اقلام سهمیه ای ویارانه ای ازمراجع ذیربط ،

  3-فعالیتهای پژوهشی وتحقیقاتی:

   1 )مطالعه و ارزشیابی غذاها و خوراکیها

  2) مطالعه و جمع آوری اطلاعات در مورد وضع تغذیه دانشجویان.

  3) مطالعه و تدوین برنامه های مربوط به هماهنگ ساختن امور تغذیه به منظور جلوگیری از کمبودها و سایر اختلالات ناشی از سوء تغذیه.

  4) اهتمام در جهت کسب آخرین اطلاعات و مهارتهای شغلی در زمینه تغذیه.

  5) برنامه ریزی و اقدامات ضروری در جهت پیشگیری از بیماریهای ناشی از کمبود یا افزایش مصرف بی رویه مواد غذایی و بهبود وضع تغذیه با هدف ارتقاء کیفی و بهداشتی تغذیه تا بالاترین حد مطلوب .

  6) برنامه ریزی و نظارت بر پژوهشهایی که به منظور شناسایی عادات غذایی ، مشکلات غذایی و تغذیه ای ، شیوع وپراکندگی سوء تغذیه ، انواع و علل آن در جمعیت تحت پوشش صورت میگیرد.

  4- سایر فعالیت ها :

  1. تهیه و تنظیم برنامه های غذایی هفتگی،‌ماهانه و فصلی دانشجویان.

  2. اقدامات لازم در خصوص انتخاب، سفارش، تحویل و نگهداری مواد غذایی خام.

  3. انجام اقدامات مربوط به تهیه ،‌نگهداری،پخت، توزیع غذا بر اساس اصول بهداشتی و رژیم های غذایی با در نظر گرفتن شرایط تغذیه دانشجویان و ضوابط ابلاغی از مراجع ذیربط.

  4. رسیدگی به بهداشت مواد غذایی و مشارکت در ارائه خط مشی های لازم در زمینه تغذیه دانشجویان و خدمات غذایی.

  5. تدوین برنامه های مربوط به هماهنگ سازی امور تغذیه به منظور جلوگیری از کمبودها و نارسایی های موجود.

  6. ارائه آموزش های لازم به کارکنان و کادر خدماتی شاغل در سلف سرویس ها، به منظور آشنایی با اصول صحیح تغذیه دانشجویان و تهیه کارت تندرستی و سلامت کارکنان شاغل.

  7. پیشنهاد و انجام آزمایشات لازم از مواد غذایی خام و پخته.

  8. ارائه نظرات مشورتی در زمینه امور تغذیه به واحدهای اجرایی ذیربط در تامین تغدیه دانشجویان.

  9. انجام نظرسنجی غذایی از دانشجویان به منظور پیش بینی در تنظیم برنامه های غذایی دانشجویان.

  10. تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات هفتگی رزرو غذایی دانشجویان بومی و غیر بومی.

  11. ارائه گزارش و راهکارهای مناسب در جهت حل مشکلات تغذیه ای دانشجویان.

  12. انجام بازدیدهای مستمر و غیر قابل پیش بینی از سلف سرویس ها و مراکز توزیع غذای دانشجویان در خوابگاهها.

  13. انجام امور مربوط به فروش ژتون غذایی دانشجویان.

  14. رسیدگی به امور پخت و پز و توزیع نان مصرفی دانشجویان.

  15. ارتقاء سیستم های اتوماسیون تغذیه دانشجویان.

  16. انجام مشاوره های تغذیه ای و ارائه رژیم های درمانی و برنامه غذایی برای گروههای مختلف دانشجویان.

  17. اهتمام در جهت کسب آخرین اطلاعات و مهارت های شغلی در زمینه تغذیه دانشجویان.

  18. مطالعه و ارزشیابی غذاها و خوراکی ها و آشامیدنی ها.

  19. مشارکت در تحقیقات علمی به منظور شناسایی عادات غذایی، مشکلات غذایی، شیوع و پراکندگی سوء تغذیه دانشجویان.

  20. اقدامات ضروری در جهت پیشگیری از بیماریهای ناشی از کمبود یا افزایش بی رویه مواد غذایی و بهبود وضع تغذیه دانشجویان با هدف ارتقاء کیفی و بهداشتی تغذیه.

  21. اقدامات لازم در جهت جذب اقلام سهمیه ای و یارانه ای از مراجع ذیربط.

درباره ما ...

 • شهرستان اسفراین به لحاظ امکانات فنی-مهندسی و صنعتی دارای جایگاهی ویژه و زمینه مساعد توسعه علمی می­ باشد.اهم وظایف و رسالت­ های ارزشمند و آینده­ ساز این دانشگاه را آموزش، پژوهش، تولید علم و فناوری، تربیت نیروی انسانی متخصص، رفع نیازهای کشور با توجه به فضاهای صنعتی حاضر در شهرستان، ارتقاء و توسعه بنیادهای علمی، فرهنگی و صنعتی در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی تشکیل می­ دهد.تحقق این اهداف اساسی وابسته به حضور اعضای هیات علمی توانمند از نظر علمی و فرهنگی، متخلّق به اخلاق علمی و دانشگاهی، دارای انگیزه و نگرش فکری تکامل­ یافته در جهت ارتقاء جایگاه دانش در سطح ملی و بین المللی و آماده ارائه خدمت به جامعه می باشد. لذا مجتمع آموزش عالی اسفراین بر آن است تا در جهت حفظ، توسعه و ارتقاء این نقش و رسالت اساسی، اعضاء هیات علمی مورد نیاز خود را از بین فرهیختگان و متخصصان فارغ التحصیل دانشگاه­های معتبر داخل و خارج کشور که به صورت تمام­ وقت در خدمت دانشگاه باشند،  استخدام  نماید .
آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵