اخبار مجتمع

ویژه برنامه های هفته ی تربیت بدنی و ورزش مجتمع آموزش عالی اسفراین اعلام شد. علی قربانی شیراز رئیس اداره تربیت بدنی مجتمع آموزش عالی اسفراین در گفتگو با روابط عمومی مجتمع ویژه برنامه های هفته تربیت بدنی و ورزش مجتمع آموزش عالی اسفراین را تشریح کرد. یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 14:17
برگزاری آئین توجیهی دانشجویان نوورود آئین توجیهی دانشجویان نوورود مجتمع آموزش عالی اسفراین برگزار گردید چهار شنبه 24 مهر 1398 ساعت 16:7
تمدید ثبت نام دانشجویان پذیرفته شده با سوابق تحصیلی تمدید ثبت نام دانشجویان نو ورود پذیرفته شده با سوابق تحصیلی سال 98 مجتمع آموزش عالی اسفراین یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 15:38
نحوه ثبت نام الكترونيكي و حضوري دانشجويان پذیرفته شده با سوابق تحصیلی سال 98 نحوه ثبت نام الكترونيكي و حضوري دانشجويان جديدالورود مقطع كاردانی و کارشناسي پذیرفته شده باسوابق تحصیلی سال 1398 مجتمع اموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 10:16
اطلاعیه در خصوص زمان و نحوه ثبت نام دانشجویان سوابق تحصیلی ورودی 1398 اطلاعیه در خصوص زمان و نحوه ثبت نام دانشجویان سوابق تحصیلی ورودی 1398 مجتمع آموزش عالی اسفراین سه شنبه 9 مهر 1398 ساعت 15:26
پورتال امور دانشجویی برگزاری انتخابات میان دوره ای شورای صنفی دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 9:17
پورتال اداره تربیت بدنی هفته ی تربیت بدنی گرامی باد. یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 9:57