• امکانات مجتمع

  عبارتند از  : 

  مکان های ورزشی

   

  سالن غذاخوری

  ساختمان آموزشی – اداری

  کتابخانه

  ساختمان کارگاهی

  نمازخانه

  ساختمان آزمایشگاهی

  تاسیسات

  سالن اجتماعات

  خوابگاه ملکی پسران

  خوابگاه ملکی دختران