• مدیریت حقوقی

  نام و نام خانوادگی  : نجف علی  شاکری


  تحصیلات : 
  لیسانس :  فقه ومبانی حقوق اسلامی -   سال اخذ مدرک:  1372
  فوق لیسانس :   فلسفه وکلام اسلامی -  سال اخذ مدرک : 1381

  ارتباط مستقیم  : 

  تلفکس : 05837266706


  تلفن:  ۳- ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۱  داخلی:233

   
  معرفی

   
   

  نام : نجف علی
  نام خانوادگی  : شاکری
  نام پدر: علی اصغر
  تاریخ تولد:1344

   سمت فعلی : مدیر امورحقوقی وقراردادها وپاسخگویی به شکایات


   خلاصه ای ازسوابق اجرایی:

  1-دبیرآموزش وپرورش شهرستان اسفراین(تدریس درسه مقطع ابتدایی-راهنمایی-متوسطه وپیش دانشگاهی)
  2-مدیرومعاون درآموزشگاههای شهرستان اسفراین(سه مقطع تحصیلی)
  3-مسئول مقطع آموزش متوسطه وپیش دانشگاهی شهرستان اسفراین
  4-مدیرآموزش وپرورش شهرستان اسفراین
  5-رئیس اداره شاهدوایثارگران اداره کل آموزش وپرورش خراسان شمالی
  6- رئیس شورای حل اختلاف شهرستان اسفراین (حوزه های 20-52-68)حقوقی وخانواده
  7-رئیس شورای قرآن ومعارف اسلامی شهرستان اسفراین
  8-عضوشورای فرهنگ عمومی شهرستان اسفراین
  9-رئیس شورای امربه معروف ونهی ازمنکر آموزش وپرورش شهرستان اسفراین
  10- مدرس آموزش ضمن خدمت فرهنگیان -مدرس هادیان سیاسی ناحیه مقاومت بسیج سپاه اسفراین
  11-عضوکمیته دائمی نهضت مطالعه مفید شهرستان اسفراین
  12-رئیس کمیته اجرایی بسیج دانش آموزی شهرستان اسفراین
  13-رئیس شورای انجمن اولیا ومربیان شهرستان اسفراین
  14-رئیس ستاداحیای امر به معروف ونهی ازمنکر آموزش وپرورش شهرستان اسفراین
  15-عضودبیرخانه پژوهش وتحقیق شهرستان اسفراین
  16-عضوکمیته پژوهشی آموزش وپرورش شهرستان اسفراین
  17-عضوشورای فرهنگی مراکز استعدادهای درخشان
  18-مدرس دروس عمومی گروه معارف دانشگاههای آزاداسلامی علوم پزشکی وفنی ومهندسی اسفراین (ازبدوتاسیس دانشگاههای مذکور)
  19-عضوهیات موسس مجتمع آموزش عالی اسفراین
  20-رئیس ستاداجرایی شاهد شهرستان اسفراین
  21-عضوشورای آموزش وپرورش استان خراسان شمالی
  22-رئیس شورای برنامه ریزی سازمان دانش آموزی شهرستان اسفراین
  23-رئیس هیات بازرسی انتخابات حوزه انتخابیه شهرستان اسفراین
  24-عضوهیات امنای مرکزبی سرپرستان امام حسن(ع)شهرستان اسفراین
  25-مدیرامورحقوقی وقراردادهاوپاسخگویی به شکایات مجتمع آموزش عالی اسفراین
  26-دبیرشورای انضباطی  مجتمع آموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین
  27-عضوکمیته نظارت برنشریات مجتمع آموزش عالی اسفراین
  29-عضوکمیته فرهنگی مجتمع آموزش عالی اسفراین
  30-عضوستادصیانت از حریم امنیت عمومی وحقوق شهروندان
  31-مسئول فرهنگی وروابط عمومی کانون بسیج اساتید مراکز آموزش عالی اسفراین
  32-دبیرکمیسیون مناقصات ومزایده مجتمع آموزش عالی اسفراین
  33-دبیرکمیسیون خیرین مجتمع آموزش عالی اسفراین