• وظایف و اختیارات
  رشد و گسترش كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني در حال حاضر، از الزامات حياتي هر مؤسسه علمي و دانشگاهي است. كتابخانه مركزي دانشگاه اسفراین كه از سال 1391 فعاليت خود را آغاز كرده است. آنچه مهم و ضروري است تطبيق سطح علمي منابع كتابخانه ها با نيازهاي محققان، اساتيد و دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه اسفراین مي باشد و اين امر با برنامه ريزي صحيح مسئولين مربوطه و زحمات كتابداران در حال تحقيق و توسعه است.
   


   

   
 • کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی
         

  نام و نام خانوادگی :
  ابوالفضل جمعه گیان

  سمت : ریاست کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

  تحصیلات : دکترای مهندسی شیمی

  تلفن : ۳- ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۱
 • کارشناس کتابخانه
  سمت: کارشناس کتابخانه

  تلفن : ۳- ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۱
 • تصاویر کتابخانه