• برنامه امتحانات مقطع کارشناسی ارشد
   

  جهت ورود به کلاس بر روی نام کلاس کلیک کنید.


   
  روز هفته تاریخ 10 – 8 13 – 11 16 - 14
  دوشنبه 1399/11/06 ترمودینامیک پیشرفته

  کلاس 303
     
  سه شنبه 1399/11/07

   
     
  چهارشنبه 1399/11/08   زبان تخصصی

  کلاس 101
   
  پنج شنبه 1399/11/09

   
     
  جمعه 1399/11/10

   
     
  شنبه 1399/11/11 مکانیک سیالات پیشرفته

  کلاس 303
     
  یکشنبه 1399/11/12

   
     
  دوشنبه 1399/11/13   کاتالیست ناهمگن

  کلاس 101
   
  سه شنبه 1399/11/14

   
     
  چهارشنبه 1399/11/15

   
     
  پنج شنبه 1399/11/16 طراحی راکتور پیشرفته

  کلاس 101