• گروه نظارت و ارزیابی
   

   


  نام  و نامخانوادگي:  مصطفی عابدی

  سوابق تحصيلي

  کارشناسی: ریاضی محض دانشگاه حکیم سبزواری

  کارشناسی ارشد: ریاضی محض گرایش جبر دانشگاه علم و صنعت 

  دکتری: کارشناسی ارشد: ریاضی محض گرایش جبر و توپولوژی دانشگاه حکیم سبزواری


   
  شرح وطایف
   
  • اجرای مصوبات شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه
  • ارزیابی کیفیت و کمیت فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرائی و میزان کارائی برنامه ها و مقررات بر اساس عوامل و شاخص های تعیین شده
  • تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه گزارش به شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه
  • ارزیابی کارگروه ها، دانشکده ها و واحد های زیرمجموعه دانشگاه
  • همکاری با گروه های اعزامی نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
   
  تلفن

  داخلی 252   و خط مستقیم :05837266715

درباره ما ...

 • شهرستان اسفراین به لحاظ امکانات فنی-مهندسی و صنعتی دارای جایگاهی ویژه و زمینه مساعد توسعه علمی می­ باشد.اهم وظایف و رسالت­ های ارزشمند و آینده­ ساز این دانشگاه را آموزش، پژوهش، تولید علم و فناوری، تربیت نیروی انسانی متخصص، رفع نیازهای کشور با توجه به فضاهای صنعتی حاضر در شهرستان، ارتقاء و توسعه بنیادهای علمی، فرهنگی و صنعتی در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی تشکیل می­ دهد.تحقق این اهداف اساسی وابسته به حضور اعضای هیات علمی توانمند از نظر علمی و فرهنگی، متخلّق به اخلاق علمی و دانشگاهی، دارای انگیزه و نگرش فکری تکامل­ یافته در جهت ارتقاء جایگاه دانش در سطح ملی و بین المللی و آماده ارائه خدمت به جامعه می باشد. لذا مجتمع آموزش عالی اسفراین بر آن است تا در جهت حفظ، توسعه و ارتقاء این نقش و رسالت اساسی، اعضاء هیات علمی مورد نیاز خود را از بین فرهیختگان و متخصصان فارغ التحصیل دانشگاه­های معتبر داخل و خارج کشور که به صورت تمام­ وقت در خدمت دانشگاه باشند،  استخدام  نماید .
آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵