• وظایف و اختیارات
  وظایف و اختیارات این مدیریت به شرح زیر می باشد:

  1)  انجام كليه امورمربوط به تهيه و تدوين بودجه دانشگاه با هماهنگي ریاست دانشگاه و معاونت اداری و مالی .

  2)  تهيه و تدوين دستورالعمل‌ها و آئين‌نامه‌هاي اجرايي مورد نياز دانشگاه .

  3)  مطالعه‌، بررسي‌ و نظارت‌ بر تدوين‌ سيستم‌ها و روشهاي‌ انجام‌ کار متناسب‌ با اهداف‌ و سياستهاي‌ دانشگاه .

  4)  تهيه‌ و تدوين‌ برنامه‌هاي‌ مناسب‌ براي‌ استقرار چرخه‌ بهره‌وري‌ و مديريت‌ کيفيت‌ در سطح‌ دانشگاه‌ .

  5)  تهيه گزارشات مديريتي از نتايج ارزيابي‌ها و ارسال به مراجع تصميم‌گيري دانشگاه .

  6)  جمع‌آوري و ارائه گزارشات و اطلاعات به سازمان‌هاي فرادست( استانداري، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، ...) .

  7)  طراحي‌ و استقرار نظامهاي‌ آماري‌، اطلاعاتي‌ و اطلاع‌ رساني‌ .

  8)  جمع‌آوري، نظارتو تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات و تهيه بانک اطلاعات مورد نياز .

  9)  ايجاد ساز و كار نظارت بر حسن انجام برنامه های تفضيلي و پيگيري روند اجراي برنامه‌هاي دانشگاه و تنظيم گزارشها يادواري . 

  10)  انجام ساير وظايف محوله ازسوي مقام مافوق .


   

 • معرفی مدیریت
     


  سمت: مدیریت طرح و برنامه

  نام و نام خانوادگي: امین نباتی


  مدرک تحصیلی: دکتری مکانیک

پیوند های مفید دسترسی سریع ارتباط با ما
آدرس دانشگاه :
خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵

تلفن تماس :
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸
دورنگار : ۳۷۲۶۶۵۳۹-۰۵۸

پست الکترونیک :
info@esfarayen.ac.ir

فضای مجازی :
university_esfarayen