• مدیریت طرح و برنامه

  نام
  :   محسن
  نام خانوادگی:   محمدی
  رشته تحصیلی:   
  فناوری اطلاعات
  مقطع تحصیلی :  دکتری

  تلفن تماس :3 - 05837266531  داخلی 211