معرفی مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت
 
 ریاست گروه كارآفريني و ارتباط با صنعت، زیر نظر معاونت آموزشی - پژوهشي دانشگاه فعاليت مي ­نمايد و داراي اهداف و شرح وظايفي به شرح ذيل مي­ باشد:

اهداف:

- افزايش نقش اساتيد دانشگاه در انجام پروژه­ هاي كاربردي مورد نياز كشور.

- استفاده از توانايي ­ها و پتانسيل دانشگاه براي رفع نيازهاي پژوهشي و فناوري و ارائه خدمات مشـاوره­اي به دستگاه­هاي اجرايي و صنايع كشور.

- ايجاد زمينه­ هاي لازم جهت توليد و رشد علم و فناوري مورد نياز كشور با انجام پژوهش ­هاي تقاضا محور

وظایف:

- تشكيل جلسه با مسئولين ذيربط در وزارتخانه­ ها، سازمان­ها، شركت­ها و ادارات دولتي و بخش خصوصي به منظور انعقاد تفاهم­ نامه و قراردادهاي همكاري پژوهشي.

- بررسي تفاهم­ نامه ­ها و قراردادهاي صنعتي و پيگيري، نظارت بر اجرا و انجام امور ستادي مربوط به آنها.

- اطلاع­ رساني به صنايع كشور در خصوص طرح­هاي تحقيقاتي كاربردي انجام شده توسط اعضاء هيات علمي دانشگاه و امكانات پژوهشي موجود در دانشگاه.

- حضور فعال در نمايشگاه­هاي تحقيقاتي با هدف ارائه طرح­هاي تحقيقاتي منتخب دانشگاه.

- هماهنگي براي بازديدهاي علمي و تحقيقاتي اساتيد و دانشجويان از صنايع كشور.

- همكاري براي جايابي دانشجويان جهت انجام كارآموزي در صنعت و دستگاههاي اجرايي.

- انعكاس دقيق و به موقع نيازهاي پژوهشي مخاطبين به اعضاء هيأت علمي دانشگاه.

- برگزاري دوره­ هاي كارآفريني جهت توانمندسازي دانشجويان در شرف فارغ ­التحصيلي.