آتنا قاسم آبادی تحصیلات : دکتری ریاضی سمت : هیات علمی زمینه پژوهش : سیستم های دینامیکی پست الکترونیک : ghasemabadi@esfarayen.ac.ir تلفن : 05837266530
امین نباتی تحصیلات : مکانیک سمت : هیات علمی زمینه پژوهش : مکانیک پست الکترونیک : amin459@yahoo.com تلفن : 05837266530
حبیب اله صفری تحصیلات : مکانیک سمت : هیات علمی زمینه پژوهش : مکانیک پست الکترونیک : safari@esfarayen.ac.ir تلفن : 05837266530
حدیث ژرفی تحصیلات : دکترای تخصصی مهندسی مکانیک سمت : هیات علمی زمینه پژوهش : Dynamic and Vibration Analysis- Computational Mechanics- Creep Mechanic- Smart Materials- Mechanics of Composite Materials- Fuzzy Control پست الکترونیک : zharfi@esfarayen.ac.ir تلفن : 05837266530
سمیه گرایلو تنها تحصیلات : ریاضی سمت : هیات علمی زمینه پژوهش : آنالیز هارمونیک پست الکترونیک : so.grailoo@esfarayen.ac.ir تلفن : 05837266530
علی قربانیان تحصیلات : صنایع سمت : هیات علمی زمینه پژوهش : صنایع پست الکترونیک : ali.ghorbanian83@gmail.com تلفن : 05837266530
مرتضی دیرانلو تحصیلات : عمران سمت : هیات علمی زمینه پژوهش : عمران- ژئوتکنیک پست الکترونیک : M.deiranlou@esfarayen.ac.ir تلفن : 05837266530
یوسف لعل بهرامپور تحصیلات : مکانیک سمت : هیات علمی زمینه پژوهش : مکانیک پست الکترونیک : yosef.bahrampour@gmail.com تلفن : 05837266530
آبتین بوستانی تحصیلات : صنایع سمت : هیات علمی زمینه پژوهش : صنایع پست الکترونیک : bostani@esfarayen.ac.ir تلفن : 05837266530
رضا مقصودی تحصیلات : عمران سمت : هیات علمی زمینه پژوهش : هیدرولیک پست الکترونیک : maghsodi@esfarayen.ac.ir تلفن : 05837266530
رمضان عیدی تحصیلات : مهندسی هسته ای سمت : هیات علمی زمینه پژوهش : مهندسی هسته ای پست الکترونیک : eidy@esfarayen.ac.ir تلفن : 05837266530
سارا متولی حقیقی تحصیلات : دانشجوی دکتری سمت : هیات علمی زمینه پژوهش : صنایع پست الکترونیک : sara.motevali@ut.ac.ir تلفن : 05837266530
علی خرسند زاک تحصیلات : فیزیک سمت : مدیر طرح و برنامه زمینه پژوهش : نانو پست الکترونیک : khorsand@esfarayen.ac.ir تلفن : 05837266530
محمد حاتمی تحصیلات : دکتری مهندسی مکانیک سمت : مدیریت پژوهش زمینه پژوهش : مکانیک، تبدیل انرژی پست الکترونیک : m.hatami@xjtu.edu.cn - m.hatami2010@gmail.com تلفن : 05837266530
محمد خوران تحصیلات : مکانیک سمت : هیات علمی زمینه پژوهش : ماشینکاری پست الکترونیک : Mokhoran@gmail.com تلفن : 05837266530
محمدحسن بهنام فر تحصیلات : دکتری تخصصی سمت : هیات علمی زمینه پژوهش : تاریخ اسلام پست الکترونیک : behnamfar@esfarayen.ac.ir تلفن : 05837266530
مرتضی سعادت طرقی تحصیلات : دکتری مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی سمت : عضو هیات علمی زمینه پژوهش : تبدیل انرژی- مدلسازی ترمودینامیکی- بهینه سازی فرآیند ها- نیروگاه های حرارتی پست الکترونیک : Msaadat@esfarayen.ac.ir- MSaadat.Targhi@yahoo.com تلفن : 05837266531
مصطفی عابدی تحصیلات : ریاضی سمت : مدیر دفتر نظارت و ارزیابی زمینه پژوهش : ریاضی پست الکترونیک : abedi@esfarayen.ac.ir , Ms_abedi@yahoo.com تلفن : 05837266530-268
معصومه کرامتی تحصیلات : دکتری تربیت اسلامی سمت : سرپرست نظارت و ارزیابی زمینه پژوهش : تربیت اسلامی، مشاوره، روانشناسی پست الکترونیک : keramati@esfarayen.ac.ir تلفن : 05837266530
مهدی شریف نیا تحصیلات : دکترای مهندسی مکانیک طراحی جامدات سمت : هیات علمی گروه مکانیک زمینه پژوهش : Multibody System Dynamics, Robotics, FEM, Computational Mechanics, Vibration and Control پست الکترونیک : sharifnia.mahdi@esfarayen.ac.ir & sharifnia.mehdi@gmail.com تلفن : 05837266530 داخلی 270
مهدی قاسمی فرد تحصیلات : فیزیک سمت : هیات علمی زمینه پژوهش : فیزیک پست الکترونیک : m_ghasemifard@esfarayen.ac.ir تلفن : 05837266530