آیین نامه های فرصت مطالعاتی 


 

اصلاحيه فرصت مطالعاتي مصوب 30 06 89

آيين نامه استفاده از فرصت هاي مطالعاتي براي اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب 30-6-89

توضیحات و اصلاحات آیین نامه استفاده از فرصت های مطالعاتی برای اعضاء هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی

شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضاء هیئت علمي 02 06 90

آیین نامه فرصت های مطالعاتی کوتاه مدت 

 

 آیین نامه های طرح های پژوهشی


 

آیین نامه طرح پژوهه

پرسشنامه طرح هاي پژوهشي مجتمع آموزش عالی اسفراین
 

 

 آیین نامه های تشویقی مقالات
 

فرم خام تشویق مقالات

آیین نامه نحوه محاسبه تشویقی مقالات

متمم آیین نامه طرح تشویق مقالات
 

 

 آیین نامه های تالیف و ترجمه کتاب 


 

تشویق تالیف و ترجه کتاب

آئین نامه تالیف ، ترجمه و گرداوری کتاب و فصل کتاب
 

 آیین نامه های ارتقاء 


 

گزارش نامه علمی (شناسنامه)عضو هيات علمی آموزشی متقاضی ارتقا مرتبه (فایل PDF)

گزارش‌نامه علمی (شناسنامه) عضو هيات علمي آموزشي متقاضی ارتقا مرتبه (فایل WORD)

آیین نامه ارتقا مورخ 11-5-95

شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقا 8-8-95

آیین نامه جدید ارتقاء (94/06/08)

شیوه نامه اجرایی دانشگاه فروسی جهت آیین نامه ارتقا
 

آیین نامه های شرکت در کنفرانس


 

آیین نامه اجرائی شرکت اعضای هیات علمی در محافل علمی داخل و خارج کشور