این دانشکده با تکیه بر اساتید با تجربه و به‌کمک دانش روز و تحقیقات علمی، در راستای اهداف علمی-پژوهشی کشور و تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد گام برمی‌دارد.

 

الف) آزمایشگاه‌ها

 • آزمایشگاه مدارهای منطقی
 • آزمایشگاه معماری کامپیوتر
 • آزمایشگاه ماشین های الکتریکی ۱
 • آزمایشگاه ماشین های الکتریکی ۲
 • آزمایشگاه سیستم های عامل
 • آزمایشگاه الکترونیک ۱
 • آزمایشگاه الکترونیک ۲
 • آزمایشگاه الکترونیک ۳
 • آزمایشگاه سیستم های دیجیتال ۲
 • آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی
 • آزمایشگاه مبانی برق
 • آزمایشگاه الکترونیک صنعتی
 • آزمایشگاه پایگاه داده
 • آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری
 • آزمایشگاه فیزیک ۱
 • آزمایشگاه فیزیک ۲

 

ب) کارگاه‌ها

۱-    کارگاه عمومی

۲-    کارگاه برنامه نویسی متلب

۳-     کارگاه برنامه نویسی

۴-      کارگاه برق

۵-     کارگاه سیم کشی