ایمان عباسپور کازرونی تحصیلات : برق
سمت : هیات علمی
زمینه پژوهش : برق
پست الکترونیک : abaspoor@esfarayen.ac.ir
تلفن : 05837266530
ثریا غراوی تحصیلات : کامپیوتر
سمت : هیات علمی
زمینه پژوهش : کامپیوتر
پست الکترونیک : gharravi@esfarayen.ac.ir
تلفن : 05837266530
حجت مؤید تحصیلات : مهندسی کامپیوتر
سمت : هیات علمی
زمینه پژوهش : هوش مصنوعی
پست الکترونیک : moayed@esfarayen.ac.ir
تلفن : 05837266530
زهرا کیوانلو شهرستانکی تحصیلات : کامپیوتر
سمت : هیات علمی
زمینه پژوهش : کامپیوتر
پست الکترونیک : keivanlo@esfarayen.ac.ir
تلفن : 05837266530
علی قربانیان تحصیلات : صنایع
سمت : هیات علمی
زمینه پژوهش : صنایع
پست الکترونیک : ali.ghorbanian83@gmail.com
تلفن : 05837266530
فاطمه حورعلی تحصیلات : مهندسی برق
سمت : عضو هیات علمی
زمینه پژوهش : پردازش تصویر، بازشناسی الگو، بینایی کامپیوتر
پست الکترونیک : hourali@esfarayen.ac.ir
تلفن : 05837266530
محسن محمدی تحصیلات : فناوری اطلاعات
سمت : معاونت اداری و مالی
زمینه پژوهش : سیستم های اطلاعاتی
پست الکترونیک : mohsen@esfarayen.ac.ir
تلفن : 05837266530
آبتین بوستانی تحصیلات : دکتری تخصصی مهندسی صنایع
سمت : هیات علمی
زمینه پژوهش : تحقیق در عملیات- مدیریت زنجیره تامین- پایداری
پست الکترونیک : a_boostani@esfarayen.ac.ir
تلفن : 05837266530
ابوالفضل رحیمی نژاد تحصیلات : دکتری
سمت : هیئت علمی
زمینه پژوهش : برق قدرت
پست الکترونیک : arahiminejad@esfarayen.ac.ir
تلفن : 09128026345
حسن مسلمی تحصیلات : کارشناسی ارشد
سمت : مدیر دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی
زمینه پژوهش : پردازش تصویر ، پردازش سیگنال، سونار، رادار
پست الکترونیک : h.moslemi@esfarayen.ac.ir , moslemi.bezanaj@yahoo.com
تلفن : 05837266530 داخلی 219
سارا متولی حقیقی تحصیلات : دکتری تخصصی مهندسی صنایع
سمت : هیات علمی
زمینه پژوهش : مهندسی صنایع
پست الکترونیک : s.motevali@esfarayen.ac.ir
تلفن : 05837266530
عاطفه بقاییان تحصیلات : صنایع
سمت : هیات علمی
زمینه پژوهش : صنایع
پست الکترونیک : baghaian.atefe@yahoo.com
تلفن : 05837266530
علی رضا کربلائی تحصیلات : دکتری تخصصی برق - قدرت
سمت : هیات علمی
زمینه پژوهش : مبدلهای الکترونیک قدرت، انرژیهای تجدیدپذیر (سیستمهای فتوولتائیک)
پست الکترونیک : Karbalaei585@gmail.com
تلفن : 05837266530
فرهنگ پدیداران مقدم تحصیلات : دکتری فناوری اطلاعات
سمت : هیأت علمی
زمینه پژوهش : سامانه های تحت وب
پست الکترونیک : padidaran@esfarayen.ac.ir
تلفن : 05837266531
مهدی احمدی تحصیلات : دکتری مهندسی برق - کنترل
سمت : عضو هیات علمی
زمینه پژوهش : تئوری کنترل (مدلهای چندگانه - پیش بین - بهینه) ، تشخیص و تحمل پذیری عیب ، مدل های اقتصادی (ارزیابی، تخمین و بهینه سازی)
پست الکترونیک : mahdiahmadi@esfarayen.ac.ir
تلفن : 058-37266531
مهدی نیستانی تحصیلات : مهندسی برق
سمت : هیات علمی
زمینه پژوهش : برق
پست الکترونیک : m.neyestani@esfarayen.ac.ir
تلفن : 05837266530
هادی مهدی پور تحصیلات : دکتری تخصصی- مهندسی برق- مخابرات
سمت : هیات علمی
زمینه پژوهش : پردازش سیگنال، تصویر و ویدئو، شناسایی الگو، هوش مصنوعی، رایانش نرم
پست الکترونیک : mahdipourhadi@esfarayen.ac.ir
تلفن : 05837266530