ایمان عباسپور کازرونی تحصیلات : برق سمت : هیات علمی زمینه پژوهش : برق پست الکترونیک : abaspoor@esfarayen.ac.ir تلفن : 05837266530
ثریا غراوی تحصیلات : کامپیوتر سمت : هیات علمی زمینه پژوهش : کامپیوتر پست الکترونیک : gharravi@esfarayen.ac.ir تلفن : 05837266530
حجت اله بازوبندی تحصیلات : مهندسی کامپیوتر سمت : هیات علمی زمینه پژوهش : هوش مصنوعی پست الکترونیک : h.bazoobandi@esfarayen.ac.ir تلفن : 05837266530
زهرا کیوانلو شهرستانکی تحصیلات : کامپیوتر سمت : هیات علمی زمینه پژوهش : کامپیوتر پست الکترونیک : keivanlo@esfarayen.ac.ir تلفن : 05837266530
فاطمه حورعلی تحصیلات : برق سمت : هیات علمی زمینه پژوهش : برق پست الکترونیک : hourali@esfarayen.ac.ir تلفن : 05837266530
محسن محمدی تحصیلات : فناوری اطلاعات سمت : معاونت اداری و مالی زمینه پژوهش : سیستم های اطلاعاتی پست الکترونیک : mohsen@esfarayen.ac.ir تلفن : 05837266530
ابوالفضل رحیمی نژاد تحصیلات : دکتری سمت : هیئت علمی زمینه پژوهش : برق قدرت پست الکترونیک : arahiminejad@esfarayen.ac.ir تلفن : 09128026345
حسن مسلمی تحصیلات : کارشناسی ارشد سمت : مدیر دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی زمینه پژوهش : پردازش تصویر ، پردازش سیگنال، سونار، رادار پست الکترونیک : h.moslemi@esfarayen.ac.ir , moslemi.bezanaj@yahoo.com تلفن : 05837266530 داخلی 219
عاطفه بقاییان تحصیلات : صنایع سمت : هیات علمی زمینه پژوهش : صنایع پست الکترونیک : baghaian.atefe@yahoo.com تلفن : 05837266530
علی رضا کربلائی تحصیلات : دانشجوی دکتری برق سمت : هیات علمی زمینه پژوهش : برق پست الکترونیک : Karbalaei585@gmail.com تلفن : 05837266530
مهدی نیستانی تحصیلات : مهندسی برق سمت : هیات علمی زمینه پژوهش : برق پست الکترونیک : m.neyestani@esfarayen.ac.ir تلفن : 05837266530
هادی مهدی پور تحصیلات : دکتری تخصصی- مهندسی برق- مخابرات سمت : هیات علمی زمینه پژوهش : پردازش سیگنال، تصویر و ویدئو، شناسایی الگو، هوش مصنوعی، رایانش نرم پست الکترونیک : mahdipourhadi@esfarayen.ac.ir تلفن : 05837266530