جهت ورود به کلاس بر روی نام کلاس کلیک کنید.
 
توجه :علامت * به معني هفته درميان، اولين هفته شروع فرد و علامت ** به معني هفته درميان، اولين هفته شروع زوج مي باشد.ساعت/کلاس 10-8 12-10 14-12 16-14 18-16 20-18
ساختمان اداری- طبقه اول- کلاس112                 معادلات دیفرانسیل ** (گروه 2)
محبوبه سادات حسینی نسب
مبانی مهندسی برق 1 (گروه 25)
هادی قمری
ساختمان اداری- طبقه همکف- کلاس101                 زبان خارجی (گروه 30)
سیدمجید میرزایی
   
ساختمان اداری- طبقه همکف- کلاس102             مهندسی صنایع (گروه 10)
حسن غفوریان نصرتی
    ارزیابی کار و زمان * (گروه 1)
فاطمه اسحاقی
ساختمان اداری- طبقه همکف- کلاس103                     توانایی ماشینکاری ** (گروه 10)
محمد خوران
ساختمان شماره 2 - طبقه اول - کلاس 211         فیزیک۲ * (گروه 10)
آسیه محمد نژاد
    برنامه سازی سیستم ** (گروه 1)
مصطفی عاشوری

دینامیک * (گروه 10)
سعید صحرایی
دینامیک (گروه 10)
سعید صحرایی
ساختمان شماره 2 - طبقه اول - کلاس 212                 توانایی ماشینکاری (گروه 10)
محمد خوران
تربیت بدنی۲ (گروه 11)
ابراهیم شجاعی بیدواز
ساختمان شماره 2 - طبقه اول - کلاس 213     ریاضی۲ * (گروه 11)
صدیقه سادات حسین نژاد

انتقال حرارت 2 ** (گروه 10)
محمد حاتمی
    برنامه ریزی حمل و نقل (گروه 1)
نسرین روشنی
معادلات دیفرانسیل * (گروه 10)
احمد رضا منتظری

مبانی مهندسی برق ** (گروه 30)
کاوه کسکنی
   
ساختمان شماره 2 - طبقه همکف - کلاس 201     سیستم های عامل (گروه 1)
فتانه نودهی
    مقاومت مصالح 2 (گروه 10)
ناصر چراقی
آزمایشگاه کنترل فرآیندها (گروه 20)
پویان فیضی
کارگاه ماشین ابزار ۱ (گروه 1)
یوسف لعل بهرامپور
ساختمان شماره 2 - طبقه همکف - کلاس 202 موتورهای احتراق داخلی ** (گروه 10)
محمد حاتمی

سیستم های دیجیتال 2 * (گروه 1)
ملیحه روح پرور
تجزیه و تحلیل تصمیم گیری (گروه 1)
فاطمه اسحاقی
        آزمایشگاه تولید فلزات 1 (گروه 30)
رضا چاره خواه
آزمایشگاه انجماد و ریخته گری (گروه 30)
رضا چاره خواه
ساختمان شماره 2 - طبقه همکف - کلاس 203     عملیات واحد1 ** (گروه 20)
ابوالفضل جمعه کیان
مهندسی نرم افزار (گروه 1)
فتانه نودهی

مهندسی نرم افزار 2 (گروه 1)
فتانه نودهی
    انقلاب اسلامی (گروه 1)
علی انصاری فر
کارگاه اتومکانیک (گروه 10)
احمدرضا اصغرزاده
ساختمان شماره 3 - طبقه اول - کلاس 311 خوردگی در صنایع (گروه 25)
غلامرضا حیدری
    شیمی فیزیک (گروه 25)
غلامرضا حیدری
آزمایشگاه خوردگی و حفاظت (گروه 25)
فاطمه غلامی راد
نقشه کشی صنعتی (گروه 2)
هدی اسفندیاری
فارسی (گروه 30)
دکتریوسف علی یوسف نژاد
ساختمان شماره 3 - طبقه اول - کلاس 312 اصول مهندسی آب و فاضلاب (گروه 10)
جواد حسن پور
الکتروشیمی (گروه 25)
مهری السادات اکرامی کاخکی
اصول مهندسی آب و فاضلاب ** (گروه 10)
جواد حسن پور
    معادلات دیفرانسیل * (گروه 25)
محبوبه سادات حسینی نسب
   
ساختمان شماره 3 - طبقه اول - کلاس 313     خوردگی و حفاظت مواد (گروه 30)
فاطمه غلامی راد
مباحث ویژه 1 ** (گروه 2)
نسرین روشنی
        مدار الکتریکی 2 (گروه 1)
مطهره الهامی
ساختمان شماره 3 - طبقه اول - کلاس 314 هیدرولیک و آزمایشگاه ** (گروه 10)
بهنوش کاویانی
هیدرولیک و آزمایشگاه (گروه 10)
بهنوش کاویانی
آز الکتروشیمی (گروه 25)
ناهید فرزانه
        انقلاب اسلامی (گروه 20)
محمد حسن بهنام فر
ساختمان شماره 3 - طبقه اول - کلاس 315 فیزیک مکانیک (گروه 10)
حسن غفوریان نصرتی
    تصفیه آبهای صنعتی (گروه 20)
مریم حسن پور
تربیت بدنی۲ (گروه 20)
زهرا خانی
    ازمایشگاه مقاومت مصالح (گروه 10)
ابراهیم بخشی زاده

آزمایشگاه مقاومت مصالح (گروه 10)
ابراهیم بخشی زاده
ساختمان شماره 3 - طبقه اول - کلاس 316             فارسی (گروه 20)
حیدرعلی شکاکی
شیمی فیزیک مهندسی شیمی (گروه 20)
مریم حسن پور
اندیشه اسلامی 1 (گروه 10)
محمد جواد طیبی
ساختمان شماره 3 - طبقه همکف - کلاس 303 ریاضی۱ (گروه 30)
صدیقه سادات حسین نژاد
شناخت دستگاهها و ماشین آلات صنعتی (گروه 25)
علی قلی پور
نظریه زبانها و ماشین ها * (گروه 2)
فرهنگ پدیداران مقدم
    مبانی مهندسی برق ۲ (گروه 10)
هادی قمری
دانش خانواده و جمعیت (گروه 2)
سیدعقیل نسیمی

دانش خانواده و جمعیت (گروه 36)
سیدعقیل نسیمی
ساختمان شماره 3 - طبقه همکف - کلاس 304 محاسبات عددی (گروه 30)
زهره رمضانی
اندیشه اسلامی 2 (گروه 16)
محمد حسن بهنام فر
تجزیه و تحلیل سیستم ها * (گروه 10)
فاطمه اسحاقی

تحلیل سیستم ها * (گروه 1)
فاطمه اسحاقی
زبان تخصصی (گروه 10)
محمد حاتمی

زبان تخصصی مکانیک (گروه 11)
محمد حاتمی
اصول حسابداری و هزینه یابی ** (گروه 1)
جلیل میلانلوئی

فارسی * (گروه 2)
دکتریوسف علی یوسف نژاد
ساختمان داده و الگوریتم ها (گروه 1)
فاطمه ساجدی
ساختمان شماره 3 - طبقه همکف - کلاس 305 انتقال جرم (گروه 20)
محدثه نظری
    آز الکترونیک 3 (گروه 1)
ملیحه روح پرور
انتقال جرم * (گروه 20)
محدثه نظری
فیزیک۱ (گروه 1)
میثم ایزی
مدارهای پالس و دیجیتال (گروه 1)
صالح محمدی
ساختمان شماره چهار(شهید خدا بنده) _ کلاس 401 تکنولوژی فرآیندهای پتروشیمی * (گروه 25)
بهگام رحمانی وحید
    مکانیک سیالات 1 (گروه 20)
پویان فیضی

مکانیک سیالات 1 (گروه 10)
پویان فیضی
    فارسی * (گروه 1)
محمد قاسمی فرد
   
ساختمان شماره چهار(شهید خدا بنده) _ کلاس 402 ریاضی۲ * (گروه 10)
زهرا وردی
عملیات واحد2 ** (گروه 20)
بهگام رحمانی وحید

ترمودینامیک مهندسی شیمی 2 * (گروه 20)
بهگام رحمانی وحید
مکانیک سیالات ۱ (گروه 10)
مرتضی سعادت طرقی
    ترمودینامیک مواد 1 * (گروه 30)
غلامرضا حیدری
مقدمات مهندسی نفت * (گروه 20)
حامد نایب زاده

برنامه نویسی کامپیوتر ** (گروه 2)
جلال امامی
ساختمان شماره چهار(شهید خدا بنده) _ کلاس 403 برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها 1 (گروه 1)
نسرین روشنی
        ترمودینامیک مهندسی شیمی ا * (گروه 20)
مریم حسن پور

ترمودینامیک * (گروه 25)
مریم حسن پور
روشهای پیشگیری از خوردگی (گروه 25)
فاطمه غلامی راد

اصول الکتروشیمی و خوردگی (گروه 10)
فاطمه غلامی راد
روشهای پیشگیری از خوردگی * (گروه 25)
فاطمه غلامی راد

اصول الکتروشیمی و خوردگی * (گروه 10)
فاطمه غلامی راد
ساختمان شماره چهار(شهید خدا بنده) _ کلاس 404         بناهای آبی * (گروه 10)
بهنوش کاویانی
    الکترونیک 1 (گروه 1)
صالح محمدی
   
ساختمان شماره چهار(شهید خدا بنده) _ کلاس 405             مکانیک سیالات ** (گروه 25)
پویان فیضی

استاتیک * (گروه 10)
مرتضی دیرانلو
روسازی راه (گروه 10)
ناصر چراقی
   
ساختمان شماره چهار(شهید خدا بنده) _ کلاس 406                     پدیده های سطحی (گروه 20)
بهگام رحمانی وحید
کلاس آنلاین 407                 طراحی راکتور پیشرفته (گروه 20)
محدثه نظری