نام ونام خانوادگی : حسن مسلمی

پست الکترونیکی: h.moslemi@esfarayaen.ac.ir   moslemi.bezanaj@yahoo.com


تحصیلات : 


مدرک تحصیلی   سال فارغ التحصیلی   گرایش مرکز محل تحصیل
دیپلم   ۱۳۷۷   ریاضی و فیزیک دبیرستان ابن سینا
کارشناسی   ۱۳۸۳   برق- قدرت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
کارشناسی ارشد   ۱۳۹۰   برق – الکترونیک دانشگاه حکیم  سبزواری