نام
:   محسن
نام خانوادگی:   محمدی
رشته تحصیلی:   
فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی :  دکتری

تلفن تماس :3 - 05837266531  داخلی 211