نام و نام خانوادگی  : نجف علی  شاکری


تحصیلات : 
لیسانس :  فقه ومبانی حقوق اسلامی -   سال اخذ مدرک:  1372
فوق لیسانس :   فلسفه وکلام اسلامی -  سال اخذ مدرک : 1381

ارتباط مستقیم  : 

تلفکس : 05837266706


تلفن:  ۳- ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۱  داخلی:233

 
معرفی

 
 

نام : نجف علی
نام خانوادگی  : شاکری
نام پدر: علی اصغر
تاریخ تولد:1344

 سمت فعلی : مدیر امورحقوقی وقراردادها وپاسخگویی به شکایات


 خلاصه ای ازسوابق اجرایی:

1-دبیرآموزش وپرورش شهرستان اسفراین(تدریس درسه مقطع ابتدایی-راهنمایی-متوسطه وپیش دانشگاهی)
2-مدیرومعاون درآموزشگاههای شهرستان اسفراین(سه مقطع تحصیلی)
3-مسئول مقطع آموزش متوسطه وپیش دانشگاهی شهرستان اسفراین
4-مدیرآموزش وپرورش شهرستان اسفراین
5-رئیس اداره شاهدوایثارگران اداره کل آموزش وپرورش خراسان شمالی
6- رئیس شورای حل اختلاف شهرستان اسفراین (حوزه های 20-52-68)حقوقی وخانواده
7-رئیس شورای قرآن ومعارف اسلامی شهرستان اسفراین
8-عضوشورای فرهنگ عمومی شهرستان اسفراین
9-رئیس شورای امربه معروف ونهی ازمنکر آموزش وپرورش شهرستان اسفراین
10- مدرس آموزش ضمن خدمت فرهنگیان -مدرس هادیان سیاسی ناحیه مقاومت بسیج سپاه اسفراین
11-عضوکمیته دائمی نهضت مطالعه مفید شهرستان اسفراین
12-رئیس کمیته اجرایی بسیج دانش آموزی شهرستان اسفراین
13-رئیس شورای انجمن اولیا ومربیان شهرستان اسفراین
14-رئیس ستاداحیای امر به معروف ونهی ازمنکر آموزش وپرورش شهرستان اسفراین
15-عضودبیرخانه پژوهش وتحقیق شهرستان اسفراین
16-عضوکمیته پژوهشی آموزش وپرورش شهرستان اسفراین
17-عضوشورای فرهنگی مراکز استعدادهای درخشان
18-مدرس دروس عمومی گروه معارف دانشگاههای آزاداسلامی علوم پزشکی وفنی ومهندسی اسفراین (ازبدوتاسیس دانشگاههای مذکور)
19-عضوهیات موسس مجتمع آموزش عالی اسفراین
20-رئیس ستاداجرایی شاهد شهرستان اسفراین
21-عضوشورای آموزش وپرورش استان خراسان شمالی
22-رئیس شورای برنامه ریزی سازمان دانش آموزی شهرستان اسفراین
23-رئیس هیات بازرسی انتخابات حوزه انتخابیه شهرستان اسفراین
24-عضوهیات امنای مرکزبی سرپرستان امام حسن(ع)شهرستان اسفراین
25-مدیرامورحقوقی وقراردادهاوپاسخگویی به شکایات مجتمع آموزش عالی اسفراین
26-دبیرشورای انضباطی  مجتمع آموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین
27-عضوکمیته نظارت برنشریات مجتمع آموزش عالی اسفراین
29-عضوکمیته فرهنگی مجتمع آموزش عالی اسفراین
30-عضوستادصیانت از حریم امنیت عمومی وحقوق شهروندان
31-مسئول فرهنگی وروابط عمومی کانون بسیج اساتید مراکز آموزش عالی اسفراین
32-دبیرکمیسیون مناقصات ومزایده مجتمع آموزش عالی اسفراین
33-دبیرکمیسیون خیرین مجتمع آموزش عالی اسفراین