رقیه خالقیان مقدم تحصیلات : شیمی کاربردی سمت : سرپرست دبیرخانه جذب اعضای هیات علمی زمینه پژوهش : نانومواد و پیل های سوختی پست الکترونیک : r_khaleghianm@esfarayen.ac.ir تلفن : 05837266530
زهرا جمیلی شیروان تحصیلات : مواد سمت : هیات علمی زمینه پژوهش : مواد پست الکترونیک : jamili@esfarayen.ac.ir تلفن : 05837266530
مصطفی طهری تحصیلات : مواد سمت : هیات علمی زمینه پژوهش : مواد پست الکترونیک : fa.tahari@gmail.com تلفن : 05837266530
میثاق قمری تحصیلات : مواد سمت : هیات علمی زمینه پژوهش : مواد پست الکترونیک : ghamari_iust@yahoo.com تلفن : 05837266530
جواد اسماعیل زاده تحصیلات : دکتری تخصصی مهندسی مواد سمت : هیات علمی گروه مهندسی مواد زمینه پژوهش : بیومتریال، نانوفناوری پست الکترونیک : esmaeilzadeh@esfarayen.ac.ir تلفن : 05837266531
صدیقه عباسی تحصیلات : مهندسی شیمی سمت : معاونت آموزش پژوهش و دانشجویی زمینه پژوهش : نانوتکنولوژی پست الکترونیک : s.abbasi@esfarayen.ac.ir تلفن : 05837266530
غلامرضا حیدری تحصیلات : دکتری سمت : هیات علمی زمینه پژوهش : مهندسی سطح و خوردگی (آبکاری الکتریکی، فتوالکتروشیمی، فتوکاتالیست، خوردگی) پست الکترونیک : g.heidari@aut.ac.ir تلفن : 05837266530-268
فاطمه سعیدپور تحصیلات : مواد سمت : هیات علمی زمینه پژوهش : مواد پست الکترونیک : f.saeidpour14 @gmail.com تلفن : 05837266530
مرتضی حاجی زاده تحصیلات : دکتری تخصصی مهندسی مواد و متالورژی سمت : عضو هيأت علمی دانشکده مهندسی مواد زمینه پژوهش : مهندسی سطح، پوشش های سد حرارتی، پاشش پلاسمایی، خوردگی داغ، نانو مواد، سوپرآلیاژها، سرامیک های مدرن، مواد اپتیکی، روکش کاری لیزری پست الکترونیک : Hajizadeh@esfarayen.ac.ir تلفن : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ داخلی ۱۵۰
مهری السادات اکرامی کاخکی تحصیلات : شیمی کاربردی سمت : مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی زمینه پژوهش : نانوکاتالیست ها، پیل های سوختی، سنتز نانو مواد پست الکترونیک : ekrami@esfarayen.ac.ir تلفن : 05837266530