جهت ورود به کلاس بر روی شماره کلاس کلیک کنید.


8-10 11-13 14-16
مباحث ویژه 1, ( 311724), گروه 1, , محسن محمدی, تعداد 8
کلاس 101

 
خوردگی و حفاظت مواد, ( 311900), گروه 30, , فاطمه غلامی راد, تعداد 9
کلاس 101
برنامه نویسی کامپیوتر, ( 310996), گروه 10, , مهدی شریف نیای دیزبنی, تعداد 44
کلاس 101

 
فیزیک۱, ( 30958), گروه 10, , آسیه محمد نژاد, تعداد 35

کلاس 102

 
مبانی مهندسی برق ۲, ( 311198), گروه 10, , هادی قمری, تعداد 35
کلاس 102

 
اصول انجماد و ریخته گری, ( 311890), گروه 30,, زهرا جمیلی شیروان, تعداد 23
کلاس 102

 
فیزیک۱, ( 30958), گروه 30, , علی خرسند زاک, تعداد 34

کلاس 103

 
کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی, ( 311801), گروه 20, , ابوالفضل جمعه کیان, تعداد 19
کلاس 103

 
شبکه های کامپیوتری, ( 31176), گروه 1,, فرهنگ پدیداران مقدم, تعداد 25
کلاس 103

 
فیزیک۱, ( 30958), گروه 1, , میثم ایزی, تعداد 23

کلاس 112

 
شیمی عمومی مهندسی شیمی, ( 311008), گروه 20, , رقیه خالقیان مقدم, تعداد 2
کلاس 112

 
ماشینهای افزار تولیدی, ( 111264), گروه 10,, حبیب الله صفری, تعداد 4
کلاس 112

 
مباحث ویژه, ( 413281), گروه 1, , محسن محمدی, تعداد 8

کلاس 101

 
شیمی عمومی, ( 310960), گروه 30, 2, رقیه خالقیان مقدم, تعداد 21
کلاس112

 
ماشین ابزار تولیدی, ( 411287), گروه 10, , حبیب الله صفری, تعداد 1
کلاس 112

 
فیزیک۱, ( 30958), گروه 25, , علی خرسند زاک, تعداد 26

کلاس 103

 
خواص مواد, ( 311521), گروه 25, , میثاق قمری, تعداد 35

کلاس 201

 
تاریخ و تمدن اسلامی, ( 311271), گروه 1, , محمد حسن بهنام فر, تعداد 33
کلاس 201

 
فیزیک مکانیک, ( 111167), گروه 10, , حسن غفوریان نصرتی, تعداد 2
کلاس 201

 
شیمی عمومی 1, ( 311014), گروه 25, , رقیه خالقیان مقدم, تعداد 7
کلاس 112

 
تاریخ و تمدن اسلامی, ( 311271), گروه 2, , محمد حسن بهنام فر, تعداد 49
کلاس 201

 
اصول مهندسی آب و فاضلاب, ( 311857), گروه 10, , جواد حسن پور, تعداد 36
کلاس 202

 
شیمی تجزیه, ( 311018), گروه 25, , رقیه خالقیان مقدم, تعداد 5
کلاس 202

 
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیها 1, ( 311374), گروه 1, , نسرین روشنی, تعداد 16
کلاس 202

 
فیزیک۱, ( 30958), گروه 2, , مژده روئین فرد, تعداد 45

کلاس 203

 
آنالیز متالوژی شکست, ( 311780), گروه 25, کلاس 203, جواد اسماعیل زاده, تعداد 10
کلاس 203

 
تاریخ و تمدن اسلامی, ( 311271), گروه 3, , محمد حسن بهنام فر, تعداد 50
کلاس 201

 
مدیریت مالی, ( 311388), گروه 1, , جلیل میلانلوئی, تعداد 11
کلاس 211

 
طراحی معماری و شهر سازی, ( 311402), گروه 10, , هدی اسفندیاری, تعداد 21
کلاس 211

 
سیستم های کنترل خطی, ( 311254), گروه 1, , مهدی احمدی, تعداد 26
کلاس 203

 
فیزیک۱, ( 30958), گروه 3, , پروین عنایتی, تعداد 17

کلاس 212

 
طراحی معماری و شهر سازی, ( 311402), گروه 11, , هدی اسفندیاری, تعداد 34
کلاس 211

 
سیستم های کنترل خطی, ( 311254), گروه 10, , مهدی احمدی, تعداد 2
کلاس 203

 
تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 2, ( 311408), گروه 1, , صالح محمدی, تعداد 3
کلاس 213

 
مبانی مهندسی برق, ( 311879), گروه 30, , کاوه کسکنی, تعداد 22
کلاس 212

 
 
مدارها و پالس و دیجیتال،(313305)، گروه 1،صالح محمدی ، تعداد 10

کلاس 213

 
خواص مواد, ( 311521), گروه 26, , میثاق قمری, تعداد 28
کلاس 201