بررسی عددی اثر نوع نانوذرات مختلف بر روی عملکرد و بازدهی حرارتی کلکتور خورشیدی لوله خلاء
نویسندگان : مردانی، حاتمی
نام کنفرانس : سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک-عمران و فناوری های پیشرفته
مکان برگزاری : اسفراین
زمان برگزاری   1396بازگشت