مروری بر ماشین کاری سوپر آلیاژهای پایه نیکل
نویسندگان : حبیب‌الله صفری، احسان حسن‌زاده
نام کنفرانس : چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
مکان برگزاری : دانشگاه صنعتی اراک،ایران
زمان برگزاری   1396بازگشت