کارشناسی ارشد
رشته : مهندسی کامپیوتر
گرایش : هوش مصنوعی
نام دانشگاه محل تحصیل : شهید باهنر
تاریخ اخذ مدرک   -بازگشت