بررسی کیفیت سطح و لایه های زیرین سطح سوپر آلیاژها در فرآیند ماشینکاری
نویسندگان : حبیب اله صفری، رضا وفایی، محمد اکبرزاده
نام کنفرانس : سومین کنفرانس ملی مکانیک – عمران و فناوریهای پیشرفته
مکان برگزاری : اسفراین، ایران
زمان برگزاری   1396



بازگشت