تاثیر میزان نانولوله¬های کربنی در هیبرید MWCNT-ZnO بر روی راندمان حذف فتوکاتالیستی متیل اورانژ
نویسندگان : نجمه روزبان ، صدیقه عباسی *، مهدیه قاضی¬زاده
نام کنفرانس : کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
مکان برگزاری : دانشگاه تهران
زمان برگزاری   بهمن 1395بازگشت