دیپلم
رشته : ریاضی و فیزیک
گرایش : -
نام دانشگاه محل تحصیل : دبیرستان نمونه دولتی دکتر حسابی اسفراین
تاریخ اخذ مدرک   1384بازگشت