بررسی تغییرات میزان ضریب انتقال حرارت هدایتی در نانوسیال حاوی نانومیله های مس
نویسندگان : صدیقه عباسی- فرید نوری وطن
نام کنفرانس : دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک-مواد و فناوری های پیشرفته
مکان برگزاری : مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
زمان برگزاری   مهر 1395بازگشت