شبیه سازی دو بعدی ناسل توربین بادی و محاسبه ضرایب آیرودینامیکی
نویسندگان : یسنا سلیمیان ، مهدی زمانی ، محمد حاتمی* ، علیرضا عرب
نام کنفرانس : سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک-عمران و فناوری های پیشرفته
مکان برگزاری : اسفراین
زمان برگزاری   1396بازگشت