بررسی سوراخکاری کامپوزیتها با دریل
نام ژورنال : مجله مهندسی مکانیک
نویسندگان : محمد خوران، حسین امیر آبادی و حبیب اله صفری
شماره : شماره 104
سال   1394بازگشت