محمد جواد شریعت
عنوان پروژه : بررسی روش¬های بازیافت و جلوگیری از هدرروی هیدروکربن¬های با ارزش (LPG) در واحد تثبیت میعانات گازی پالایشگاه گاز سرخون و ارائه راهکارهای کاهش اتلاف آن¬ها در فلر


سال ورود   00بازگشت