پدیده ی یخ زدگی در هواپیماها و راههای مقابله با آن
نویسندگان : مفید گرجی بندپی1، محمد حاتمی2، آرمان حسن پور3، رضا نوری4
نام کنفرانس : اولین کنفرانس ملی آیرودینامیک و هیدرودینامیک
مکان برگزاری : پژوهشکده سازمان صنایع هوایی
 بازگشت