طراحی پارامتری و آیرودینامیکی دماغه هاب توربین بادی 250 کیلوواتی
نویسندگان : یسنا سلیمیان ، مهدی زمانی ، محمد حاتمی* ،سیدمصطفی طباطبایی
نام کنفرانس : سومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق کامپیوتر و صنایع
مکان برگزاری : اسفراین
زمان برگزاری   1396بازگشت