بررسی میزان تاثیر اندازه ابزار و نرخ پیشروی بر عمر ابزار در فرزکاری سرعت بالای آلیاژ تیتانیوم (Ti-6Al-4V)
نام ژورنال : مجله مهندسی مکانیک مدرس
نویسندگان : حبیب اله صفری، محمدرضا دشت بیاض و محمد خوران
شماره : شماره 12 دوره 16 صفحه 26-21
سال   1395بازگشت