• حوزه ریاست و روابط عمومی

  نام و نام خانوادگی : مجید میرزایی

  تلفن:  ۳- ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۱  داخلی:۲۱۳


  وظایف  حوزۀ رياست و روابط عمومی:


  -  ايجاد ارتباط اداري بين رياست دانشگاه و واحدهاي متبوع اعم از شفاهي، كتبي و پيگيري آن‌ها؛
  -  نظارت بر تهيۀ پيش‌نويس و صدور نامه‌هاي متضمن نظرات و دستورات رئيس دانشگاه به واحدهاي مختلف؛
  -  نظارت بر تهيۀ پيش‌نويس و ثبت و ارسال نامه‌ها، دستورها، بخشنامه‌ها، دعوتنامه‌هاي صادره و آئین‌نامه‌ها؛
  -  نظارت بر اجراي دستورات رئيس دانشگاه، ابلاغ دستورات صادره رئيس دانشگاه به افراد، مؤسسات و واحدهاي تابعه؛
  -  پاسخگویی و رسيدگي به مشكلات ارباب رجوع واحدهاي مختلف دانشگاه؛
  -  نظارت بر تنظيم برنامه‌هاي کاري و ملاقات رئيس دانشگاه، دعوت افراد به منظور تشكيل جلسات و کميسيون‌ها و نشست‌ها؛
  -  نظارت بر تنظيم صورت‌جلسات حوزۀ رياست و ابلاغ آن‌ها به واحدهاي ذي‌ربط و پيگيري مصوبات جلسات مذکور؛
  -  نظارت بر انجام امور اداري و اجرائی هيئت‌ها و شوراي دانشگاه، کميسيون‌هاي مختلف مربوط و ابلاغ مصوبات آن‌ها به  واحدهاي  
   ذي‌ربط؛
  -  نظارت بر مكاتبات، تهيۀ دستور جلسه، تدوين و تنظيم مصوبات هيئت امنای دانشگاه؛
  آماده‌سازی جلسات هیئت رئیسه و شورای دانشگاه؛
  -  نظارت بر تنظیم و انتشار اطلاعات و آمار و مصوبات جلسات هیئت امنا، هیئت رئیسه و شورای دانشگاه در قالب کتاب‌های  سیاسی
   دانشگاه و سایر کتابچه‌ها (اعضای هیئت علمی و رشته‌های موجود)؛
  -  نظارت و ایجاد هماهنگی‌های لازم میان ریاست دانشگاه و مدیریت‌هایی که مستقیماً زیر نظر رئیس فعالیت می‌کنند و هماهنگی بر
   فعالیت‌های آنها؛
  -  نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیئت رئیسه از طرف رئیس دانشگاه؛
  -  نظارت بر تهیه پیش‌نویس احکام صادره از سوی رئیس دانشگاه و نظارت بر آغاز و اتمام مدت مدیریت‌های دانشگاه؛
  -  ارائۀ مشورت‌های لازم به رئیس دانشگاه در زمینه‌های مختلف.
   

   


   

درباره ما ...

 • شهرستان اسفراین به لحاظ امکانات فنی-مهندسی و صنعتی دارای جایگاهی ویژه و زمینه مساعد توسعه علمی می­ باشد.اهم وظایف و رسالت­ های ارزشمند و آینده­ ساز این دانشگاه را آموزش، پژوهش، تولید علم و فناوری، تربیت نیروی انسانی متخصص، رفع نیازهای کشور با توجه به فضاهای صنعتی حاضر در شهرستان، ارتقاء و توسعه بنیادهای علمی، فرهنگی و صنعتی در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی تشکیل می­ دهد.تحقق این اهداف اساسی وابسته به حضور اعضای هیات علمی توانمند از نظر علمی و فرهنگی، متخلّق به اخلاق علمی و دانشگاهی، دارای انگیزه و نگرش فکری تکامل­ یافته در جهت ارتقاء جایگاه دانش در سطح ملی و بین المللی و آماده ارائه خدمت به جامعه می باشد. لذا مجتمع آموزش عالی اسفراین بر آن است تا در جهت حفظ، توسعه و ارتقاء این نقش و رسالت اساسی، اعضاء هیات علمی مورد نیاز خود را از بین فرهیختگان و متخصصان فارغ التحصیل دانشگاه­های معتبر داخل و خارج کشور که به صورت تمام­ وقت در خدمت دانشگاه باشند،  استخدام  نماید .
آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵