• ریاست مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

   نام و نام خانوادگی : مصطفی حیدری
  آخرین مدرک تحصیلی: 
  دكتري زراعت
  گرایش تحصیلی: فيزيولوژي گياهان زراعي
  دانشگاه محل فارغ التحصیلی: شهيد چمران اهواز
  رتبه دانشگاهی: دانشيار
  زمینه ها و علایق پژوهشی:  فيزيولوژي تنش هاي محيطي در گياهان زراعي، تكنولوژي بذر و عناصر سنگين
  عضویت در مجامع علمی: 
  افتخارات علمی و اختراعات: انتخاب به عنوان پ‍ژوهشگر دانشكده كشاورزي در سال ۱۳۹۳

   

  ________________________________________________________________________________________________

   

  شرح مختصر: 
  دکتر مصطفی حیدری متولد شهر اسفراین (خراسان شمالی) بوده و دیپلم علوم تجربی خود را از آن شهر اخذ نمود. نامبرده مدرک کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات را در سال ۱۳۷۵ اخذ نمود. وی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی خود را در رشته زراعت از دانشگاه شهید چمران اهواز به ترتیب در سال های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۵ اخذ کرد. ایشان از سال ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۹۱ عضو هیات علمی دانشگاه زابل بودند و سپس در سال ۱۳۹۱ به دانشگاه صنعتی شاهرود منتقل و در حال حاضر عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود می باشند. از نظر تحقیقاتی در زمینه فیزیولوژی تنشهای محیطی بر گیاهان زراعی و دارویی تمرکز دارند. همچنین نامبرده دارای سه کتاب تحت عنوان: فیزیولوژی و مکانیسم های مقاومت به تنش های محیطی در گیاهان زراعی، واکنش گیاهان به تنش های محیطی و مبانی گیاه شناسی و نیز دارای بيش از ۶۵ مقاله چاب شده در مجلات فارسی و انگلیسی می باشند.


   

  دانلود CV   

 • تست