• مدیریت امور پژوهش و فناوری
   

   


   
 • وظایف و اختیارات

   وظایف و اختیارات این مدیریت به شرح ذیل می باشد:


  1) امور مربوط به شركت اعضاي هيئت علمي در مجامع علمي داخل و خارج كشور .

  2) امور مربوط به طرح هاي تحقيقاتي .

  3) پرداخت حق تاليف مقالات چاپ شده اعضاي هيئت علمي در مجلات معتبر علمي - پژوهشي داخل و خارج از كشور .

  4) امور مربوط به فرصت­ هاي مطالعاتي اعضاي هيئت علمي .

  5)  برگزاري نمايشگاه به مناسبت ­هاي مختلف .

  6) برگزاري همايش ­ها و سمينارها در موضوعات مختلف .

  7) برگزاري كارگاه­ هاي مختلف آموزشي و پژوهشي .

  8) برگزاري مراسم هفته پژوهش و مراسم تجليل از پژوهشگران برتر دانشگاه و استان .

  9) تهيه و تدوين آيين­ نامه­ ها و دستورالعمل­ هاي امور پژوهشي جهت ارائه به شوراي پژوهشي .

  10) هماهنگي و نظارت بر فعاليت­ هاي قسمت­ هاي مختلف مديريت .


   
 • کارشناس واحد پژوهش

  سمت : کارشناس واحد پژوهش و فناوری         تلفن:  ۳ - ۰۵۸۳۷۲۶۶۵۳۱  داخلی: ۲۶۲