• شماره تماس‌ها
   
  لیست شماره های مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

  جهت ارتباط با مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

  با شماره تلفن
  4-37266531-058

  تماس گرفته و داخلی مورد نظر شماره گیری نمائید

  فکس: 37266539-058


   
  نام واحد نام مسئول شماره داخلی شماره مستقیم
  حوزه ریاست
  دفتر ریاست آقای میرزائی 213  
  کارشناس حراست   246  
  نظارت و ارزیابی آقای دکتر خوران 273  
  مدیریت فرهنگی آقای دکتر دارابی 234  
  کارشناس فرهنگی آقای مقصودی 282  
  مدیریت حقوقی،قراردادها و پاسخگویی به شکایات آقای دکتر بهنام فر 233  
  دبیرخانه جذب هیأت علمی خانم دکتر خالقیان 215  
  کارشناس دبیرخانه جذب هیأت علمی آقای صفایی 215  
  دفتر نهاد رهبری آقای امینی فر 263  
  نگهبانی نگهبانی مرکزی 218  
  نگهبانی نگهبانی مرکزی 285  
  رئیس امور دانشجویان شاهد و ایثارگر آقای رحمانی 220  
  حوزه معاونت آموزش، پژوهش و دانشجویی
  دفتر معاونت خانم شریفیان 243  
  مدیریت پژوهش آقای دکتر احمدی 262  
  کارشناس امور پژوهش آقای جعفری 262  
  کارشناس واحد فناوری اطلاعات خانم رضایی 245  
  کارشناس واحد فناوری اطلاعات آقای عباسی 245  
  کارشناس واحد فناوری اطلاعات آقای رحیمی 289  
  کارشناس واحد انفورماتیک آقای حیدری 254  
  مدیریت امور دانشجویی آقای شیرازی 227  
  کارشناس آقای قربان زاده 206  
  کارشناس آقای دانایی 206  
  کارشناس خانم خانی 206  
  کارشناس آقای شجاعی 278  
  اموردانشجوئی(خوابگاه) آقای محمدی بزنج 229  
  خوابگاه خواهران   283  
  خوابگاه برادران   236  
  رئیس اداره تربیت بدنی آقای رمضانی 281  
  مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی دکتر پدیداران 238  
  کارشناس ارشد آموزش آقای عصمتی 278  
  کارشناس آموزش(فارغ التحصیلان) خانم قربانی 221  
  کارشناس آموزش(فارغ التحصیلان) آقای منفردی 221  
  کارشناس آموزش آقای نوری 224  
  کارشناس آموزش آقای خادمی 222  
  کارشناس آموزش آقای نوری 223  
  کارشناس امور کلاس ها خانم علی محمدی، خانم احمدآبادی 279  
  مدیریت مشاوره و سلامت خانم دکتر جوادی علمی 240  
  کارشناس مشاوره خانم مقدسی، خانم جهانی 235  
  آزمایشگاه مرکزی آقای ایمانی 239  
  مدیر گروه برق، کامپیوتر و صنایع آقای دکتر کربلایی 260  
  مدیرگروه مکانیک و عمران و علوم مهندسی آقای دکتر شریفی نیا 225  
  مدیر گروه مواد و شیمی و ایمنی صنعتی آقای دکتر حاجی زاده 205  
  مدیریت ارتباط با صنعت آقای دکتر بوستانی 272  
  کارشناس ارتباط با صنعت آقای ساجدی 272  
  کتابخانه مرکزی خانم حسن پور 242  
  کارگاه جوش آقای میلانلوئی 231  
  کارگاه ریخته گری آقای چوپانی 275  
  کارگاه ماشین ابراز آقای جهانیان 231  
  آزمایشگاه فیزیک و مدار آقای ایزی 237  
  آزمایشگاه برق خانم حسین پور 237  
  حوزه معاونت اداری و مالی
  دفتر معاونت خانم شریفیان 243  
  مدیر طرح و برنامه آقای دکتر دیرانلو 252  
  مدیریت امور مالی آقای گیلاسی 207  
  کارشناس مالی آقای عفتی 209  
  کارشناس مالی آقای مهدیان فر 211  
  کارشناس مالی خانم عصمتی 208  
  کارشناس طرح و برنامه آقای پورحسین 271  
  مدیریت اداری آقای صارمی 247  
   اداره کارگزینی آقای کاووسی 214  
  کارشناس امور کارگزینی خانم محمدی 214  
  کارپردازی آقای ایزدی 265  
  کارشناس کارپرداز آقای رشیدی مقدم 265  
  امین اموال آقای زراعتکار 266  
  انباردار آقای براتی 266  
  اداره امور عمومی و تدارکات آقای رامشک 210  
  دبیرخانه مرکزی خانم وثوقی  251 37266539
  حوزه هیأت علمی
  هیأت علمی خانم دکتر اکرامی 258  
  هیأت علمی خانم دکتر باقری 249  
  هیأت علمی خانم دکتر بقائیان 269  
  هیأت علمی آقای دکتر محمدی 256  
  هیأت علمی آقای دکتر خرسند 219  
  هیأت علمی خانم دکتر سعیدپور 257  
  هیأت علمی خانم دکتر عباسی 255  
  هیأت علمی آقای دکتر قمری 248  
  هیأت علمی آقای دکتر قاسمی فرد 248  
  هیأت علمی آقای دکتر کربلائی 261  
  هیأت علمی خانم دکتر گرایلو 258  
  هیأت علمی خانم دکتر ژرفی 286  
  هیأت علمی خانم دکتر قاسم آبادی 249  
  هیأت علمی خانم دکتر نظری 268  
  هیأت علمی خانم دکتر حورعلی 249  
  هیأت علمی آقای دکتر رحمانی وحید 284  
  هیأت علمی خانم دکتر بقائیان 257  
  هیأت علمی آقای دکتر نایب زاده 284  
  هیأت علمی آقای دکتر اسماعیل زاده 241  
  هیأت علمی خانم دکتر جمیلی 267  
  هیأت علمی خانم دکتر متولی حقیقی 257  
  هیأت علمی آقای دکتر مقصودی 270  
  هیأت علمی آقای دکتر خزائی 270  
  هیأت علمی آقای دکتر عابدی 268  
  هیأت علمی آقای دکتر کیان 254  
  هیأت علمی خانم دکتر کرامتی 267  
  هیأت علمی آقای دکتر حیدری 241