• شماره تماس‌ها
   
  لیست شماره های مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

  جهت ارتباط با مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

  با شماره تلفن
  4-37266531-058

  تماس گرفته و داخلی مورد نظر شماره گیری نمائید

  فکس: 37266539-058


   
  نام واحد نام مسئول شماره داخلی شماره مستقیم
  حوزه ریاست
  دفتر ریاست آقای میرزائی 213  
  کارشناس حراست   246  
  نظارت و ارزیابی آقای دکتر جمعه گیان 273  
  مدیریت فرهنگی آقای علی اصغر موسی زاده 234  
  کارشناس فرهنگی آقای صارمی 234  
  مدیریت حقوقی،قراردادها و پاسخگویی به شکایات آقای علیاری 233  
  دبیرخانه جذب هیأت علمی خانم دکتر گرایلو 215  
  کارشناس دبیرخانه جذب هیأت علمی آقای پور حسین 215  
  دفتر نهاد رهبری آقای امینی فر 263  
  نگهبانی نگهبانی مرکزی 218  
  نگهبانی نگهبانی مرکزی 285  
  رئیس امور دانشجویان شاهد و ایثارگر آقای صارمی 234  
  حوزه معاونت آموزش، پژوهش و دانشجویی
  دفتر معاونت آقای مهندس ایمانی 243  
  مدیریت پژوهش خانم دکتر ژرفی 262  
  کارشناس امور پژوهش خانم حسین زاده 262  
  کارشناس واحد فناوری اطلاعات آقای رضا عباسی 245  
  کارشناس واحد انفورماتیک آقای مرتضی رحیمی 254  
  مدیریت امور دانشجویی آقای دکتر دارابی 227  
  اموردانشجوئی(تغذیه و صندوق رفاه) آقای رمضانی 281  
  اموردانشجوئی(خوابگاه) آقای محمدی بزنج 229  
  خوابگاه خواهران   283  
  خوابگاه برادران   236  
  رئیس تربیت بدنی آقای علی قربانی شیراز 230  
  امور دانشجویی (تربیت بدنی برادران) آقای شجاعی 287  
  کارشناس کمیسیون موارد خاص و تربیت بدنی خواهران خانم خانی 206  
  مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی دکتر نایب زاده 238  
  کارشناس ارشد آموزش آقای قربانی ایزدی 278  
  کارشناس آموزش(فارغ التحصیلان) خانم قربانی 221  
  کارشناس آموزش(فارغ التحصیلان) خانم شریفیان 221  
  کارشناس آموزش(گروه برق،کامپیوتر و صنایع) آقای ابراهیم بخشی زاده 224  
  کارشناس آموزش(گروه مکانیک،عمران و علوم مهندسی) خانم محمدی 222  
  کارشناس آموزش(گروه شیمی،ایمنی و ومواد) آقای رضا چاره خواه 223  
  کارشناس پذیرش ثبت نام و بایگانی آقای علی محمد رحمانی 220  
  کارشناس پذیرش ثبت نام و بایگانی آقای علی اکبر جهانیان 220  
  کارشناس امور کلاس ها آقای خادمی 279  
  مدیریت مشاوره و سلامت خانم دکتر جوادی علمی 240  
  کارشناس مشاوره خانم مقدسی 235  
  آزمایشگاه مرکزی آقای محمد ایمانی 239  
  مدیر گروه برق، کامپیوتر و صنایع آقای دکتر بوستانی 260  
  مدیرگروه مکانیک و عمران و علوم مهندسی آقای دکتر خوران 225  
  مدیر گروه مواد و شیمی و ایمنی صنعتی آقای دکتر اسماعیل زاده 205  
  مدیریت ارتباط با صنعت آقای دکتر رحمانی وحید 272  
  کتابخانه مرکزی خانم حسن پور 242  
  کارگاه جوش   232  
  کارگاه ریخته گری   275  
  کارگاه ماشین ابراز   231  
  آزمایشگاه فیزیک و مدار آقای مهندس ایزی 237  
   آزمایشگاه شیمی   276  
  حوزه معاونت اداری و مالی
  دفتر معاونت آقای ایمانی 243  
  مدیر طرح و برنامه آقای دکتر نباتی 252  
  مدیریت امور مالی آقای گیلاسی 207  
  کارشناس مالی آقای صارمی 211  
  کارشناس مالی آقای عفتی 209  
  کارشناس مالی آقای مقصودی و آقای حیدری 208  
  کارشناس طرح و برنامه خانم عصمتی 212  
  مدیریت اداری آقای کاوسی 247  
   اداره کارگزینی آقای مهدیان فر 214  
  کارشناس امور کارگزینی خانم محمدی صدر 214  
  کارپردازی آقای براتی 265  
  امین اموال آقای آرمین رحیمی 266  
  انباردار آقای محمد زراعتکار 266  
  اداره امور عمومی و تدارکات آقای رامشک 210  
  دبیرخانه مرکزی آقای حسین پور 251 37266539
  حوزه هیأت علمی
  هیأت علمی دکتر اکرامی 258  
  هیأت علمی مهندس غراوی 286  
  هیأت علمی مهندس نیستانی 269  
  هیأت علمی دکتر محمدی 256  
  هیأت علمی دکتر خرسند 219  
  هیأت علمی دکتر سعیدپور 257  
  هیأت علمی دکتر عباسی 255  
  هیأت علمی دکتر قمری 259  
  هیأت علمی دکتر قاسمی فرد 259  
  هیأت علمی دکتر کربلائی 261  
  هیأت علمی دکتر گرایلو 258  
  هیأت علمی دکتر ژرفی 258  
  هیأت علمی دکتر قاسم آبادی 273  
  هیأت علمی دکتر نظری 268  
  هیأت علمی دکتر صفری 269  
  هیأت علمی دکتر حاجی زاده 274  
  هیأت علمی دکتر رحمانی وحید 284  
  هیأت علمی دکتر بقائیان 257  
  هیأت علمی دکتر پدیداران مقدم 256  
  هیأت علمی دکتر اسماعیل زاده 205  
  هیأت علمی دکتر جمیلی 267  
  هیأت علمی دکتر بهنام فر 241  
  هیأت علمی دکتر سعادت طرقی 241  
  هیأت علمی دکتر شریف نیا 274  
  هیأت علمی دکتر متولی حقیقی 257  
  هیأت علمی دکتر مقصودی 270  
  هیأت علمی دکتر خزائی 270  
  هیأت علمی دکتر دیرانلو 270