• آتنا قاسم آبادی تحصیلات : دکتری ریاضی
  سمت : هیات علمی
  زمینه پژوهش : سیستم های دینامیکی
  پست الکترونیک : ghasemabadi@esfarayen.ac.ir
  تلفن : 05837266530
  امین نباتی تحصیلات : مکانیک
  سمت : هیات علمی
  زمینه پژوهش : مکانیک
  پست الکترونیک : amin459@yahoo.com
  تلفن : 05837266530
  حبیب اله صفری تحصیلات : مکانیک
  سمت : هیات علمی
  زمینه پژوهش : مکانیک
  پست الکترونیک : safari@esfarayen.ac.ir
  تلفن : 05837266530
  حدیث ژرفی تحصیلات : دکترای تخصصی مهندسی مکانیک
  سمت : هیات علمی
  زمینه پژوهش : Creep Mechanic- Smart Materials- Composite Materials- Computational Mechanic- Vibration and Control
  پست الکترونیک : zharfi@esfarayen.ac.ir
  تلفن : 05837266530
  سمیه گرایلو تنها تحصیلات : ریاضی
  سمت : هیات علمی
  زمینه پژوهش : آنالیز هارمونیک
  پست الکترونیک : so.grailoo@esfarayen.ac.ir
  تلفن : 05837266530
  مرتضی دیرانلو تحصیلات : عمران
  سمت : هیات علمی
  زمینه پژوهش : عمران- ژئوتکنیک
  پست الکترونیک : M.deiranlou@esfarayen.ac.ir
  تلفن : 05837266530
  امین خزائی تحصیلات : دکترای مهندسی عمران-سازه
  سمت : استادیار گروه عمران
  زمینه پژوهش : بتن های فوق توانمند، تخریب پیشرونده در سازه، تحلیل غیر خطی سازه
  پست الکترونیک : khazaee.amin@esfarayen.ac.ir
  تلفن : 05837266531
  حمید دارابی تحصیلات : دکتری ریاضی
  سمت : هیات علمی
  زمینه پژوهش : جبر - نظریه گروهها - جبر لی
  پست الکترونیک : darabi@esfarayen.ac.ir
  تلفن : 05837266531
  رضا مقصودی تحصیلات : عمران
  سمت : هیات علمی
  زمینه پژوهش : هیدرولیک
  پست الکترونیک : maghsodi@esfarayen.ac.ir
  تلفن : 05837266530
  محمد حاتمی تحصیلات : دکتری مهندسی مکانیک
  سمت : مدیریت پژوهش
  زمینه پژوهش : مکانیک، تبدیل انرژی
  پست الکترونیک : m.hatami@xjtu.edu.cn - m.hatami2010@gmail.com
  تلفن : 05837266530
  محمد خوران تحصیلات : مهندسی مکانیک- ساخت و تولید
  سمت : رئیس دفتر نظارت و ارزیابی
  زمینه پژوهش : پرداخت سطح، روش های ماشینکاری، تولید پایدار
  پست الکترونیک : m.khoran@esfarayen.ac.ir
  تلفن : 05837266531
  محمدحسن بهنام فر تحصیلات : دکتری تخصصی
  سمت : هیات علمی
  زمینه پژوهش : تاریخ اسلام
  پست الکترونیک : behnamfar@esfarayen.ac.ir
  تلفن : 05837266530
  مرتضی سعادت طرقی تحصیلات : دکتری مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
  سمت : عضو هیات علمی
  زمینه پژوهش : تبدیل انرژی- مدلسازی ترمودینامیکی- بهینه سازی فرآیند ها- نیروگاه های حرارتی
  پست الکترونیک : Msaadat@esfarayen.ac.ir- MSaadat.Targhi@yahoo.com
  تلفن : 05837266531
  مصطفی عابدی تحصیلات : ریاضی
  سمت : هیات علمی
  زمینه پژوهش : ریاضی
  پست الکترونیک : abedi@esfarayen.ac.ir , Ms_abedi@yahoo.com
  تلفن : 05837266530-269
  معصومه کرامتی تحصیلات : دکتری تربیت اسلامی
  سمت : سرپرست نظارت و ارزیابی
  زمینه پژوهش : تربیت اسلامی، مشاوره، روانشناسی
  پست الکترونیک : keramati@esfarayen.ac.ir
  تلفن : 05837266530
  مهدی شریف نیا تحصیلات : دکترای مهندسی مکانیک طراحی جامدات
  سمت : هیات علمی گروه مکانیک
  زمینه پژوهش : FEM, Multibody System Dynamics, Robotics, Computational Mechanics, Vibration and Control
  پست الکترونیک : sharifnia.mehdi@gmail.com
  تلفن : 05837266530 داخلی 274
  مهدی قاسمی فرد تحصیلات : فیزیک
  سمت : هیات علمی
  زمینه پژوهش : فیزیک
  پست الکترونیک : m_ghasemifard@esfarayen.ac.ir
  تلفن : 05837266530