جهت ورود به کلاس بر روی نام کلاس کلیک کنید.
 
توجه :علامت * به معني هفته درميان، اولين هفته شروع فرد و علامت ** به معني هفته درميان، اولين هفته شروع زوج مي باشد.
ساعت/کلاس 10-8 12-10 14-12 16-14 18-16 20-18
ساختمان اداری- طبقه همکف- کلاس101 ازمایشگاه فیزیک۲ (گروه 1)
آسیه محمد نژاد
نقشه کشی مهندسی (گروه 2)
هدی اسفندیاری
نقشه کشی مهندسی (گروه 1)
هدی اسفندیاری

نقشه کشی صنعتی (گروه 10)
هدی اسفندیاری
    نقشه کشی صنعتی (گروه 1)
هدی اسفندیاری
آزمایشگاه ریزپردازنده (گروه 1)
صالح محمدی
ساختمان اداری- طبقه همکف- کلاس102     تربیت بدنی۲ (گروه 22)
ابراهیم شجاعی بیدواز
            ازمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر (گروه 1)
مهتاب سادات شریفیان

آزمایشگاه معماری کامپیوتر (گروه 1)
مهتاب سادات شریفیان
ساختمان اداری- طبقه همکف- کلاس103         ازمایشگاه مبانی مهندسی برق (گروه 10)
مهتاب سادات شریفیان
        آز الکترونیک (گروه 1)
مطهره الهامی
ساختمان شماره 2 - طبقه اول - کلاس 212             آزمایشگاه سیستم های عامل (گروه 1)
مجتبی کاوسی کوشکی
       
ساختمان شماره 2 - طبقه همکف - کلاس 201 کارگاه برق (گروه 1)
ملیحه روح پرور
            آز شبکه های کامپیوتری (گروه 1)
مجتبی کاوسی کوشکی
   
ساختمان شماره 2 - طبقه همکف - کلاس 202     آز مبانی مهندسی برق (گروه 25)
ملیحه روح پرور

آزمایشگاه مبانی مهندسی برق (گروه 10)
ملیحه روح پرور
    آز سیستم های دیجیتال 1 (گروه 1)
مطهره الهامی
       
ساختمان شماره 2 - طبقه همکف - کلاس 203         کارگاه کامپیوتر (گروه 1)
مجتبی کاوسی کوشکی
           
ساختمان شماره 3 - طبقه اول - کلاس 311                     آز الکترونیک صنعتی (گروه 1)
مطهره الهامی
ساختمان شماره 3 - طبقه اول - کلاس 312                 آز ماشین های الکتریکی 1 (گروه 1)
میثم هوشمند
   
ساختمان شماره 3 - طبقه اول - کلاس 313         ازمایشگاه سیستم های کنترل خطی (گروه 10)
ملیحه روح پرور

آز سیستم های کنترل خطی (گروه 1)
ملیحه روح پرور
           
ساختمان شماره 3 - طبقه همکف - کلاس 304         آز شیمی آلی (گروه 25)
فاطمه دنیاگرد
آزمایشگاه شیمی تجزیه (گروه 20)
فاطمه دنیاگرد
       
ساختمان شماره چهار(شهید خدا بنده) _ کلاس 402         ریخته گری و کارگاه (گروه 10)
رضا چاره خواه

کارگاه ریخته گری (گروه 10)
رضا چاره خواه
           
ساختمان شماره چهار(شهید خدا بنده) _ کلاس 403 ازمایشگاه ترمودینامیک (گروه 10)
مجید قربانی ایزدی
ازمایشگاه مکانیک سیالات (گروه 11)
مجید قربانی ایزدی

آزمایشگاه مکانیک سیالات (گروه 20)
مجید قربانی ایزدی
آزمایشگاه مکانیک سیالات (گروه 10)
مجید قربانی ایزدی
ازمایشگاه ترمودینامیک (گروه 11)
مجید قربانی ایزدی
ازمایشگاه مکانیک سیالات (گروه 10)
مجید قربانی ایزدی