دانشکده برق و کامپیوتر
لینک کلاس دانشجو http://85.185.81.26/rug3owqk0ejt/
ردیف نام و نام خانوادگی لینک کلاس ، تاریخ و ساعت برگزاری
 1.  
امامی جلال یکشنبه مورخ 23 آبان و 21 آذر ساعت 16
 1.  
رباني سیده نسیم سه شنبه مورخ 25 آبان و 16 آذر ساعت 14
 1.  
روح پرور ملیحه یکشنبه مورخ 23 آبان و 21 آذر ساعت 12
 1.  
قمری هادی یکشنبه مورخ 23 آبان و 21 آذر ساعت 18
 1.  
مؤید حجت دوشنبه مورخ 24 آبان و 22 آذر ساعت 10
 1.  
محمدی صالح چهارشنبه مورخ 26 آبان و 17 آذر ساعت 8
 1.  
روئینی علی چهارشنبه مورخ 26 آبان و 17 آذر ساعت 18
 1.  
نودهی فتانه دوشنبه مورخ 24 آبان و 22 آذر ساعت 16
 1.  
باقری اسما دوشنبه مورخ 24 آبان و 22 آذر ساعت 12
 1.  
روشنی نسرین سه شنبه مورخ 25 آبان و 16 آذر ساعت 12
 1.  
اسحاقی فاطمه شنبه مورخ 22 آبان و 20 آذر ساعت 10

دانشکده  مکانیک و عمران
لینک کلاس دانشجو http://85.185.81.26/mechcivil/
ردیف نام و نام خانوادگی لینک، تاریخ و ساعت برگزاری
 1.  
قربانی ایزدی مجید چهارشنبه مورخ 26 آبان و 17 آذر ساعت 18
 1.  
اسفندیاری هدی یکشنبه مورخ 23 آبان و 21 آذر ساعت 16
 1.  
غفوریان نصرتی حسن سه شنبه مورخ 25 آبان و 16 آذر ساعت 10
 1.  
لعل بهرامپور یوسف شنبه مورخ 22 آبان و 20 آذر ساعت 18

 
دانشکده مواد و شیمی
لینک کلاس دانشجو http://85.185.81.26/matchem/
ردیف نام و نام خانوادگی لینک، تاریخ وساعت
 1.  
چاره خواه رضا دوشنبه مورخ 24 آبان و 22 آذر ساعت 16
 1.  
غلامی راد فاطمه سه شنبه مورخ 25 آبان و 16 آذر ساعت 16
 1.  
فیضی پویان دوشنبه مورخ 24 آبان و 22 آذر ساعت 14
 1.  
مریم حسن پور چهارشنبه مورخ 26 آبان و 17 آذر ساعت 12

دانشکده گروه علوم پایه و معارف
لینک کلاس دانشجو http://85.185.81.26/science/
ردیف نام و نام خانوادگی لینک، تاریخ وساعت برگزاری
زبان خارجه (دانشکده مواد و شیمی)  
 1.  
قصیر نسرین شنبه مورخ 22 آبان و 20 آذر ساعت 10
ریاضیات (دانشکده مکانیک و عمران)  
 1.  
طیبه محمدزاده ثانی دوشنبه مورخ 24 آبان و 22 آذر ساعت 10