برنامه امتحانی روز یازدهم
  8-10 11-13 14-16
روز یازدهم عملیات واحد صنعتی, ( 311749), گروه 25
کلاس
101
حبیب الله صالح آبادی, تعداد 15
ریاضی مهندسی, ( 310974), گروه 20
کلاس 101
صدیقه عباسی, تعداد 35
اخلاق اسلامی, ( 311323), گروه 25
کلاس 101
معصومه کرامتی, تعداد 44
ریاضی مهندسی, ( 311977), گروه 30
کلاس 102
مرتضی حاجی زاده, تعداد 13
ایستایی, ( 311877), گروه 30
کلاس 102
مرضیه الهامی, تعداد 10

 
اصول حسابداری و هزینه یابی, ( 311380), گروه 1
کلاس 102
جلیل میلانلوئی, تعداد 14
اقتصادعمومی۲, ( 311158), گروه 1
کلاس 103
طوبی دارابی, تعداد 9
مقاومت مصالح۱, ( 311174), گروه 10
کلاس 103
حدیث ژرفی, تعداد 36
اخلاق اسلامی, ( 311323), گروه 1
کلاس 101
معصومه کرامتی, تعداد 29
زبان تخصصی نرم افزار, ( 413178), گروه 1
کلاس 112
محسن محمدی, تعداد 8
ماشین ابزار تولیدی, ( 411287), گروه 10
کلاس 112
حبیب الله صفری, تعداد 4

 
اصول مهندسی آب و فاضلاب, ( 311857), گروه 10
کلاس 103
جواد حسن پور, تعداد 33
روش پژوهش و ارائه, ( 311941), گروه 1
کلاس 201
علی روئینی, تعداد 20

 
برنامه نویسی کامپیوتر, ( 311201), گروه 1
کلاس 201
مهدی احمدی, تعداد 14
اخلاق وتربیت اسلامی, ( 111260), گروه 10
کلاس 101
معصومه کرامتی, تعداد 2
ریاضی مهندسی, ( 310974), گروه 22
کلاس 102
مرتضی حاجی زاده, تعداد 21
ماشینهای افزار تولیدی, ( 111264), گروه 10
کلاس 112
حبیب الله صفری, تعداد 7
 
مکانیک سیالات ۱, ( 311185), گروه 10
کلاس 202
مرتضی سعادت طرقی, تعداد 21
زبان تخصصی, ( 311224), گروه 1
کلاس 202
پریسا سامی, تعداد 26
 
  ایجاد بانکهای اطلاعاتی, ( 413292), گروه 1
کلاس 203
محسن محمدی, تعداد 7
 
 
 
ریاضی مهندسی, ( 310974), گروه 21
کلاس 101
صدیقه عباسی, تعداد 19
 
 
 
زبان تخصصی, ( 311224), گروه 2
کلاس 211
محسن محمدی, تعداد 30