تئوری و تکنولوژی سرامیک های غیراکسیدی پیشرفته
 
تالیف : دکتر بهمن میرهادی - میثاق قمری

مشخصات نشر: تهران / بهمن میرهادی 1389

چاپ اول : 1389


علم و دانش بشری، روز به روز و لحظه به لحظه در حال تکامل است و بشر با استفاده از نیروی فکر و اندیشه و با بهره گیری از ابزار مناسب  در صدد بهبود کیفیت زندگی و کاهش هزینه های آن است. در قرن اخیر، مسئله انرژی و شرورت استفاده بهینه از آن ، دانشمندان را در علوم مختلف بر آن داشته تا با جایگزینی روش های درست مصرف و با استفاده از مواد جدید به کاهش مصرف انرژی مبادرت ورزند. یکی از علوم مرتبط با این مسئله، علم و مهندسی مواد می باشد. بدون شک، بدون بهره گیری از دستاورده های علم مواد، رسیدن به مواد جدید که بتواند مشکلات را در علوم مختلف مرتفع نماید، امکان پذیر نیست. سرامیک به عنوان یکی از علوم جدید در ایران و یکی از علوم در حال توسعه در دنیا جایگاه خود را در زمینه های مختلف علم مواد یافته است. روزی نیست که در دنیای علم و دانش خبر جدیدی از سنتز و تولید سرامیک های نوین مهندسی به گوش نرسد. در میان انواع سرامیک های موجود که سابقه برخی از آنها بعضا به چند هزار سال قبل باز می گردد سرامیک های مهندسی غیراکسیدی، که به طور عمده به صورت آزمایشگاهی سنتز و تولید می شوند، جایگاه برجسته ای دارند. در شرایط مختلف، هر کدام از این سرامیک ها قادر به برطرف کردن بخش عمده ای از نیازهای موجود هستند. به عنوان مثال، هنگامی که در مرحله انتخاب مواد برای طراحی در محیط های حرارتی و ویژه هستیم، کربیدها و نیتریدهای بور و سیلیسیوم، به عنوان مواد کاندید، مطرح می شوند.

این گونه از سرامیک های غیراکسیدی، به دلیل داشتن شبکه های غالبا کوالانت، دارای پایداری بالای بوده و باعث ایجاد خواصی چون پایداری حرارتی و استحکام مکانیکی می شوند. بنابراین انجام پژوهش های زیربنایی در این زمینه کاملا طبیعی به نظر می رسد. این اثر برای دانشجویان، فارغ التحصیلان و متخصصان سرامیک و همه پژوهش گرانی که علاقه مند به فعالیت در این زمینه هستند، می تواند یاری دهنده باشد.