تئوری تکنولوژی ساخت ظروف پرسلانی (چینی)
 


 

بشر با به دست آوردن علم و هنر استفاده از منابع خدادادی، سعی در زیباتر و راحت تر کردن زندگی خود داشته است .استفاده از محصولات پخت و سفید همواره از زمان های گذشته رونق داشته است. زیبایی این محصولات  و مسائل بهداشتی آنها باعث استفاده اساسی از آنها در طول زمان بوده است . با توجه به نیاز های گوناگونی که وجود دارد، روش های پاسخ نیز متنوع خواهد بود. به همین دلیل استفاده از مواد اولیه گوناگون برای رسیدن به ترکیبات مختلفی از محصولات پخت سفید برای کاربردهای مختلف انجام می شود به دلیل اهمیت این محصولات و از آنجا که تالیفات در این زمینه دارای خلا نسبی می باشد این کتاب به ویژه برای دانشجویان رشته سرامیک به رشته تحریر در آمده است.
این اثر در هشت فصل ارائه شده است. در ابتدا مقدمه ای از تاریخچه و تعاریف چینی ارائه می شود .در فصل دوم به بررسی مواد اولیه مورد استفاده در تولید محصولات چینی پرداخته می شو. در فصل سوم استفاده ا ابزارهای خردایش مواد اولیه مورد بررسی قرار می گیرد که این ابزار شامل انواع سنگ شکن ها و آسیاب ها می باشد. در فصل بعد به بررسی فرایند تولید پرداخته می شود. در فصل پنجم فرایند خشک کردن محصولات تولیدی و پخت آنها مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل ششم با لعاب های مورد استفاده در ظروف چینی آشنا خواهد شد. در فصل هفتم با کاربرد انواع چینی آشنا خواهیم شد و در فصل پایانی به بررسی آزمایش های کنترل کیفیت پرداخته می شود. این اثر نیز مانند هر اثری مطمئنا خالی از اشتباه نبوده وامید آن می رود تا در چاپ های بعدی با نظرات خوانندگان گرامی تصحیح های لازم به عمل آید.