تالیف کتاب مکانیک سیالات مهندسی


کتاب حاضر ترجمه پنج فصل اول مکانیک سیالات مهندسی اثر مولف عالیقدر هیروشی یاماگوچی است. موضوع مکانیک سیالات بطور کلی برای اکثر رشته های فنی و مهندسی کاربرد گسترده ای دارد. بخصوص در سالهای اخیر، توسعه ی کاربردهای مکانیک سیالات در صنعت نیازمند مطالعات وسیعی در زمینه های گوناگون جریان سیال به منظور دستیابی به پیشرفت های جدید بوده است. دستیابی به اطلاعات کاربردی در زمینه ی مهندسی سیالات، علاوه بر درک مناسب مفاهیم علم سیالات، مستلزم آن است که دانشجویان و مهنسان تسلط کافی به اصول بنیادی ریاضیات مربوط به آنالیز برداری و تانسوری نیز داشته باشند.

آنچه نگارندهگان را به ترجمه کتاب حاضر تشویق نمود روش مناسب در ارائه مطالب فیزیکی مهندسی سیالات با تکیه بر اصول اساسی ریاضی بوده است. کتاب حاضر برای دانشجویان دوره های کارشناسی، تحصیلات تکمیلی و همچنین برای مهندسان شاغل در محیط های صنعتی در نظر گرفته شده است.  همانطور که ملاحظه خواهید نمود هر فصل با ذکر اصول کلی آغاز گشته و با تشریح مفاهیم عملی و ملموس برای دانشجویان تلاش می شود تا علاوه بر آموزش اصول یاد شده وسعت نظر دانشجو در رابطه با مسائل کلی سیالات نیز افزایش یابد. تعداد قابل توجهی مسئله که فقط جواب آنها ذکر شده است در پایان هر فصل وجود دارد تا دانشجو با تمرین و ممارست به حل آنها پرداخته و آموخته های خود را بیازماید.

در ترجمه کتاب سعی شد است تا حد امکان از واژه های مناسب فارسی استفاده شود و برخی از موارد که چندین واژه معادل برای کلمه ای مناسب تشخیص داده شوده به تناوب از آنها استفاده گردیده و از کاربرد معادل نامانوس حتی المقدور احتراز شده است. آنچه تحمل زحمات و سختی های کار ترجمه و نشر کتاب را آسان می نماید این امیدواری است که ترجمه حاضر کمک کوچکی در آموزش مکانیک سیالات و کاربردهای در راستای پیشرفت علمی و صنعتی کشور عزیزمان باشد.