پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و صنایعپنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و صنایع در تاریخ ۲۳ و ۲۴ آبان ۱۴۰۲ در مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این کنفرانس فراهم آوردن زمینه های همکاری بیشتر بین پژوهشگران با ارائه آخرین دستاوردهای علمی و ایجاد موقعیت برای تبادل نظر و آشنایی بیشتر دانشجویان با آخرین پیشرفت ها در زمینه های نظری و کاربردی این رشته ها می باشد.

:: محورهای همایش


بهینه سازی و کاربرد در مدل های تحقیق در عملیات                                      

لجستیک، حمل و نقل و مدیریت زنجیره تأمین                                 

مهندسی مالی و اقتصاد مهندسی                                      

طراحی، مدل سازی و شبیه سازی                                    

برنامه ریزی تولید و زمانبندی                                           

مدیریت کیفیت و بهره وری                                

نگهداری و قابلیت اطمینان                                 

مهندسی پزشکی                                   

هوش مصنوعی                                     

سخت افزار

نرم افزار                                               

الکترونیک                                             

مخابرات                                

قدرت                                    

کنترلجهت ورود به سایت کنفرانس اینجا را کلیک نمایید.