پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی در تاریخ ۲۳ و ۲۴ آبان ۱۴۰۲ در مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این کنفرانس فراهم آوردن زمینه های همکاری بیشتر بین پژوهشگران با ارائه آخرین دستاوردهای علمی و ایجاد موقعیت برای تبادل نظر و آشنایی بیشتر دانشجویان با آخرین پیشرفت ها در زمینه های نظری و کاربردی این رشته ها می باشد.

:: محورهای همایش


محورهای همایش:
 • استخراج و ریخته گری
 • شکل دهی و جوشکاری
 • مهندسی سطوح و خوردگی
 • شیمی آلی و پلیمر
 • مواد پیشرفته، بیومواد و فناوری نانو
 • صنایع غذایی و دارویی
 • کاتالیست و طراحی راکتور
 • استاندارد سازی و آموزش در صنایع شیمیایی
 • شیمی کاربردی و فناوری نانو
 • مهندسی و کنترل فرآیند
 • نفت و مهندسی مخازن، فرآوری و تولیدات گاز طبیعی
 • پدیده های انتقال و دینامک سیالات محاسباتی
 • شیمی معدنی
 • شیمی تجزیه
 • شیمی فیزیک
 • ایمنی در صنایع
 • ایمنی بهداشت و محیط زیست