تولید نیمه صنعتی نانو پودر آلومينا

تولید نانو پودر آلومينای نیمه صنعتی توسط محققین مجتمع آموزش عالی اسفراین

عنوان اختراع : تولید نانو پودر اکسید آلومنیوم ( آلومینا ) با استفاده از فلز آلومنیوم در مقیاس صنعتی
مشخصات مخترع : دکتر مهدی قاسمی فرد - دکتر میثاق قمری
اکسید آلومینیوم با نام آلومینا به دلیل پایداری حرارتی و دمای ذوب بالا، مقاومت مکانیکی و خواص عایقی مناسب همواره در قلب تحقیقات زیادی قرار داشته است. این ماده در فازهای مختلفی موجود می باشد اما فاز انتقالی گاما آلومینا به دلیل دارا بودن سطوح بالا و مراکز اسیدی و قلیایی گوناگون، قابلیت استفاده در انواع کاتالیست ها و جاذب ها را دارد. در این اختراع با استفاده از سوخت های آلی، گاما آلومینا با موفقیت تولید شد.
 
اکنون این پودر از کشوهای آلمان و چین وارد می شودکه نانو پودر تولیدی در این مرکز از کیفیت بالایی نسبت محصول مشابه چینی برخوردار است. عمده کاربرد این مواد در صنعت نفت و گاز است که به عنوان کاتالیست مورد استفاده قرار می گیرد.