تولید نانو پودر دی اکسید تیتانیوم

عنوان اختراع : تولید در دو فاز رونایل و آناناس با استفاده از فلز تیتانیوم در مقیاس صنعتی


مشخصات مخترع : مهدی قاسمی فرد- هومن شیر محمد- میثم ایزی - میثاق قمری

 
دی اکسید تیتانیوم پودری بی اثر و غیر سمی بوده و با توجه به کاربردهای گوناگونی که دارد، در صنایع مختلفی از قبیل رنگ، شیشه، لوازم آرایشی و بهداشتی، پلاستیک، کاغذ سازی، الکترونیک و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. تولید این ماده در مقیاس نانو به دلیل قیمت بالای پیش ماده های آن همواره با محدودیت همراه بوده است. با استفاده از مواد اولیه ارزان تر، نانو پودر دی اکسید تیتانیوم تولید و ویژگی های مطلوب آن به دست آمد. مراحل سنتز و تولید این ماده با ارزش در آزمایشگاههای تحقیقاتی مجتمع آموزش عالی اسفراین به انجام رسید.