تولید اکسید گرافن
تولید اکسید گرافن و گرافن
 

 گرافن که امروزه پایه بسیاری از آزمایشهای پژوهشی در تولید سنسورها و غیره می باشد
به روش شیمیایی تولید می شود.
 
ويژگي‌ها و مشخصات فني محصول:
 این ماده به صورت محلول در آب با غلظت مشخص ارائه می شود. البته ارائه به صورت پودر
خشک هم امکامپذیر است. در حالت استاندارد غلظت آن mg/mL2 و 4 می باشد.
محصول تولیدی دارای خلوص و کیفیت بالا می باشد.
 
 
بازار هدف و مشتريان محصول

محصول تولیدی در تمامی مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و آزمایشگاهی مورد استفاده قرار
می گیرد. همچنین در صنایع مختلف از جمله نفت و گاز نیز دارای کاربرد می باشد.
کلیه محققان که در زمینه ترکیبات گرافنی مشغول به تحقیق می باشند از جمله مشتریان محصول فوق می باشند.
 
رقبا و مزاياي رقابتي محصول

همانگونه که ذکر شد، در ایران تا کنون که رقیبی شناخته نشده است ولی شرکت های خارجی معتبر و معروف در زمینه تولید و فروش محصولات شیمیایی از جمله Sigma-Aldrich ، Merck و Across اقدام به تولید و فروش این محصول در سطح دنیا نموده اند که قیمت آنها خیلی بیشتر از محصول تولیدی ما می باشد. البته با توجه به تحریم ها قیمت این محصول تا 2 برابر اعلامی در وب سایت آنها در ایران بالا می رود. نمونه لیست قیمت به پیوست ارائه شده است.

                                                                         
                                                                                                   طبق تصاویر TEM نمونه تولیدی بصورت صفحات عموما تک لایه اکسید گرافن می باشد


                                                                                                      
                                                                                                                               تصویر XRD از نمونه اکسید گرافن تولیدی
       


                                                                                               

                                                                                                                      تصویر طیف Raman از نمونه اکسید گرافن تولیدی