هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان شمالی

وظایف و اختیارات هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان شمالی (ماده ۷ آیین ­نامه تشکیل هیأت­ های امنا و هیأت ­های ممیزه)


 

الف– تصویب آیین‌نامه داخلی،

ب – تصویب سازمان اداری مؤسسه بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانه‌های مربوط با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید،

ج – بررسی و تصویب بودجه مؤسسه که از طرف رئیس مؤسسه پیشنهاد می‌شود،

د - تصویب بودجه تفصیلی مؤسسه،

هـ ـ تصویب حساب‌ها و ترازنامه سالانه مؤسسه،

و – تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن،

ز – تعیین حسابرس و خزانه‌دار برای مؤسسه،

ح – کوشش برای جلب کمکهای بخش خصوصی و عوائد محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی، ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی،

ط – تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی که بر حسب مورد پس از تائید وزارتخانه مربوط قابل اجرا می‌باشد،

ی – پیشنهاد میزان فوق‌العاده اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی (کارشناسان و تکنیسین‌ها) که حسب مورد پس از تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا می‌باشد،

ک – تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی و بهداشت و درمانی مؤسسه در چهارچوب ضوابطی که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید،

ل – تعیین میزان پرداخت حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق‌الترجمه، حق‌التالیف و نظایر آن،

م – بررسی گزارش مؤسسه که از طرف رئیس مؤسسه ارائه می‌شود،

ن – تصویب مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی مؤسسه که به منظور هماهنگی پس از تأیید وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.


 

اعضای هیأت امنای 

دکتر محبوبه معین مقدس

مدرک تحصیلی: دکتری فیزیک

آخرین بروزرسانی: ۲۴ تیر ۱۴۰۲

دکتر محبوبه معین مقدس

دکتر محمد حاتمی

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی مکانیک

آخرین بروزرسانی: ۲۹ مهر ۱۴۰۲

دکتر محمد حاتمی

جعفر عیوض‌پور

آخرین بروزرسانی: ۲۴ تیر ۱۴۰۲

جعفر عیوض‌پور

دکتر محمد شیخ‌زاده

مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت دولتی

آخرین بروزرسانی: ۲۴ تیر ۱۴۰۲

دکتر محمد شیخ‌زاده

دکتر مرتضی رئیسی دهکردی

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی عمران

آخرین بروزرسانی: ۲۴ تیر ۱۴۰۲

دکتر مرتضی رئیسی دهکردی

دکتر محمد سلیمانی

مدرک تحصیلی: دکتری مخابرات

آخرین بروزرسانی: ۲۴ تیر ۱۴۰۲

دکتر محمد سلیمانی

دکتر محمدعلی زلفی‌گل

مدرک تحصیلی: دکتری شیمی

آخرین بروزرسانی: ۲۴ تیر ۱۴۰۲

دکتر محمدعلی زلفی‌گل